Kuinka elävän musiikin ala yrittää selviytyä pandemia-ajasta?

SKAALA-toimialahanke alkoi tulevaisuusnäkymässä, jossa esiintymistoiminta avautuisi hiljalleen vuoden 2021 kevään aikana. Toisin kävi: esiintymistoiminta on joitakin poikkeuksia lukuunottamatta ollut käytännössä mahdotonta tähän hetkeen asti. Esiintymistoiminnan elivoimaistamisen keinoja kartoittavan SKAALA-hankkeen väliraportissa kerrotaan hankkeen käynnistymisestä sekä ensimmäisten tilannekuvien kokoamisesta.

Työmarkkinanäkökulmasta koronaviruspandemia on työntekijä- ja työnantajapuolen yhteinen kriisi, joka uhkaa koko toimialan jatkuvuutta. Samalla se tarjoaa myös mahdollisuuden toiminnan kehittämiselle ja yhteisten ratkaisujen löytämiselle.

Muusikkojen liiton ja Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry:n yhteinen SKAALA-hanke pyrkii kartoittamaan laajasti kentällä tehtyjä toimia, ratkaisuja ja tarpeita pandemiakriisistä selviytymiseksi ja esiintymistoiminnan elinvoimaisuuden parantamiseksi, myös kriisin jälkeen. Hankkeen ensimmäinen väliraportti antaa kuvaa kotimaisen esittävän musiikin työkentästä ja keinoista, jolla se yrittää selviytyä pandemia-ajasta.

Tutustu hankkeen ensimmäiseen väliraporttiin:

SKAALA-hankkeen väliraportti 7.4.2021

Lue lisää:

G Livelab Tampere: Äärimmäistä skaalausta
Dialogia synnyttämässä: SKAALA-hankkeen kuulumisia
SKAALA-hanke tarjoaa ryhmätyönohjausta esiintymisalalle
Odottavan aika on pitkä