Riskipotentiaalin arviointitaulukkoa ei tule ottaa käyttöön

THL:n valmistelemaa riskipotentiaalin arviointitaulukkoa ei tule ottaa käyttöön. Sääntelyä on tehtävä dialogissa niiden alojen asiantuntijoiden kanssa, joita asia koskee. Lisäksi tartuntatautilain 58 d § tulee ehdottomasti poistaa.

THL on valmistellut riskipotentiaalin arviointitaulukon alueellisten viranomaisten käyttöön arvioitaessa eri tilaisuuksiin liittyvää koronaviruksen tartuntariskiä ja leviämispotentiaalia. Esitettyä taulukkoa ei tule ottaa TTL 58 §:n perusosan työkaluksi, sillä se mahdollistaa mielivaltaiset ja perustelemattomat virkamiespäätökset. Lisäksi tartuntatautilain 58 d § tulee ehdottomasti poistaa.

Riskipotentiaalin arviointitaulukon perusteet tai sen muodostamisessa käytetyt lähteet eivät ole saatavilla, joten niiden kriittinen arviointi ei ole mahdollista.

Kun lainsäätäjä ei ole tähänkään asti onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla tartuntatautisääntelyssä, on nyt välttämätöntä päästä arvioimaan perusteita, joilla on päädytty etenkin esittävän säveltaiteen kannalta kestämättömiin kategorisointeihin ja riskiarvioihin. Ne ovat omiaan synnyttämään oikeusturvan kannalta mahdottomia tulkintatilanteita, jotka murentavat sääntelyn uskottavuutta entisestään ja synnyttävät vastakkainasetteluja ja epäoikeudenmukaisuutta eri alojen välille.

Sääntelyä ei kiireeseen vedoten pidä tehdä puolivillaisesti, vaan avoimessa dialogissa niiden alojen asiantuntijoiden kanssa, joita asia koskee.