Rasisminvastaista päivää vietetään 21. maaliskuuta

Päivän yhteydessä vietetään myös rasismin ja syrjinnän vastaista viikkoa. Muusikkojen liitto on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta sekä syrjinnän kitkemistä musiikkialalla.

Musiikkialan rasismin, syrjinnän ja häirinnän kitkemiseksi on etsitty ratkaisuja alan sisäisen keskustelun ja hankkeiden kautta. Työ ei ole vielä valmis, ja rasisminvastainen päivä muistuttaa meitä siitä, mitä on vielä tehtävä tasa-arvon edistämiseksi. Jokainen päivä on rasisminvastainen päivä – aktiivisella työllä luomme syrjinnästä vapaan sekä aidosti yhdenvertaisen ja turvallisen musiikkialan kaikille.

Muusikkojen liitto on ollut mukana alan yhdenvertaisuuteen ja turvallisuuteen liittyvässä keskustelussa. Tilanteeseen on etsitty ratkaisuja erilaisissa hankkeissa, ja keskustelua on käyty muun muassa Radio Helsingissä. Alan toimijoiden näkemyksiä tilanteesta on kartoitettu kyselyillä.

Musiikkialan järjestöjen tilaamassa laajassa kyselytutkimuksessa selvitettiin alan yhdenvertaisuutta helmikuussa 2022. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa epäasiallisen käytöksen ilmenemismuotoja työtilanteissa sekä löytää keinoja alan kehittämisessä yhdenvertaisemmaksi ja turvallisemmaksi. Tulokset julkaistaan toukokuussa 2022. 

Loppukeväästä lanseerataan myös Suomen musiikkialan yhteinen ohjeistus Esiinnyn edukseni – Kaikille turvallinen musiikkiala. Ohjeistus luo kaikille alalla toimiville toimintamallit häirinnän ehkäisemiksi ja siihen puuttumiseksi sekä kokoaa yhteen aihealueen tietoa.

Radio Helsinki: Liiton yhteisökoordinaattori Anna Dantchev Njassan vieraana maanantaina 21.3. klo 10.

Muusikkojen liiton yhteisökoordinaattori Anna Dantchev on Radio Helsingissä Njassan vieraana maanantaina 21. maaliskuuta klo 10. Njassa ja Anna keskustelevat yhteisökoordinaattorin vastuualueista, Muusikkojen liiton työstä musiikkialan yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä Suomen musiikkialan yhdenvertaisuuden tilasta.

Liiton jäsenet voivat olla yhteydessä yhteisökoordinaattori Anna Dantcheviin musiikkikentän yhdenvertaisuuteen ja monimuotoisuuteen liittyvissä kysymyksissä: anna.dantchev@muusikkojenliitto.fi.

Katso jälkikäteen – Vastuullinen musiikkiala: Kohti yhdenvertaisuutta

Vastuullinen musiikkiala: Kohti yhdenvertaisuutta -tilaisuudessa syksyllä 2021 keskusteltiin tavoista, joilla voidaan edistää oikeudenmukaista ja turvallista toimintakulttuuria musiikkialalla.

Tilaisuuden puhujavieraina olivat artisti Jesse Markin, saksofonisti ja musiikintekijä Linda Fredriksson, Yle X:n musiikkipäällikkö Tapio Hakanen ja toimittaja Maryan Abdulkarim. Tilaisuuden moderoi Vastuullinen musiikkiala -hankkeen projektipäällikkö Helmi Saksala.

Keskustelussa nousivat esiin puhujien omat kokemukset sekä konkreettiset toimet, joilla musiikkialan yhdenvertaisuutta voidaan edistää. Keskustelu oli osa Muusikkojen liiton, Suomen Musiikintekijöiden ja Autiosaari Oy:n yhteistä Vastuullinen musiikkiala -hanketta, jossa hahmotetaan, rakennetaan ja vahvistetaan yhteisiä vastuullisia toimintatapoja.

Kuuntele jälkikäteen: MUSA VAI BISNES – keskustelua musiikkialan rasismista, syrjinnästä ja häirinnästä

Radio Helsingin MUSA VAI BISNES on pureutunut Maria Veitolan johdolla musiikkimaailman rasismiin, syrjintään ja seksuaaliseen häirintään. Aiheita on tarkasteltu niin tekijöiden kuin rakenteiden ja portinvartijoiden näkökulmista. Jaksot ovat kuunneltavissa jälkikäteen Radio Helsingin sivuilla ja mobillisovelluksella sekä podcast-palveluissa.

Black Lives Matter ja Suomen musiikkiala >

Black Lives Matter ja Suomen musiikkiala: osa 2 >

Rap-artisti Ailu Valle pohtii saamelaisartistien asemaa musiikkiteollisuudessa >

Kyseenalaista? – Taiteen vapaus, vastuu ja moraali >

Kyseenalaista? – Taiteen vapaus, vastuu ja moraali, osa 2: Onko suomirap myrkyllistä ja syrjivää? >

Seksuaalinen häirintä musiikkialalla, osa 1 >

Seksuaalinen häirintä musiikkialalla, osa 2 >

Mistä puhutaan, mistä vaietaan? >

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt musiikkialalla, osa 1 >

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt musiikkialalla, osa 2 >