Pohjoismaalaiset muusikot eivät hyväksy orkestereihin kohdistuvaa kulttuurivandalismia

Lokakuun 2. päivänä 2014 Rooman oopperan johto ilmoitti pöyristyttävästä 182 orkesterimuusikon ja kuoron jäsenen irtisanomisesta.

Muutamien viime vuosien aikana orkestereita Bulgariassa, Saksassa, Kreikassa, Alankomaissa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa on lakkautettu välillä lyhyelläkin varoitusajalla. Myös monien muiden maiden orkesterit ovat uhattuina rahoitusvähennysten ja budjettileikkausten vuoksi.

Maailmantalouden taantumisen myötä orkesterit ovat useissa maissa kärsineet kuten muutkin alat. Niiden tuhoaminen Rooman tapaan ei vaikuta ainoastaan muusikoiden työpaikkoihin: se myös evää yleisöltä mahdollisuuden osallistua elämänlaatua parantaviin musiikkiesityksiin ja kuulla hienoja teoksia. Samalla se luo veronmaksajien kulttuuritarjontaan kuilun, joka kaupallisen sektorin on vaikea täyttää. Se myös turmelee sen koulutus- ja yhteisötyön, jota orkesterit ovat monissa kaupungeissa kehittäneet vuosikymmenien ajan.

Tämä kansainvälisen muusikkojen liiton (FIM) lausunto kuvaa synkästi mutta realistisesti oopperoiden ja orkestereiden nykytilannetta ja menetystä, jonka se aiheuttaa yhteiskunnalle ja kansalaisille ympäri maailmaa.

Pohjoismaat ovat toistaiseksi säästyneet kuvatulta kehitykseltä, mutta tuore päätös Tanskan kansallisen kamariorkesterin lakkauttamisesta kertoo, ettei turvasatamaa ole. Siksi NMU vaatii pohjoismaiden päättäjiä ja poliitikkoja ryhtymään toimiin, joilla estetään oopperoiden ja orkestereiden purkamiseen johtava kehitys.

NMU ilmaisee tukensa Rooman oopperan orkesterille. NMU vaatii asian uudelleenkäsittelyä ja muusikkojen välitöntä uudelleenpalkkaamista.

______
Lausunto on laadittu pohjoismaisen muusikkojen liiton (NMU) kongressissa Tukholmassa 10.–11.11.2014.

NMU edustaa muusikkojen ammattiliittoja Tanskassa, Suomessa, Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa.

Statement in English.