Pariisissa keskusteltiin musiikkioikeuksista

Kansainvälisen musiikkineuvoston (IMC) järjestämä kuudes World Forum on Music -tapahtuma Pariisissa kokosi yhteen musiikkialan edustajia ympäri maailman. Konferenssissa keskusteltiin musiikkialan ammattilaisten ja harrastajien sekä musiikkikoulutuksen ajankohtaisista aiheista ja ilmaisunvapaudesta.

Konferenssin ohjelma oli koottu IMC:n muotoilemien musiikkioikeuksien pohjalta, ja musiikin ammattilaisten oikeuksia koskevassa osuudessa huomio kiinnittyi pitkälti tekijänoikeuksiin ja metadataan. Esiin tuotiin muun muassa se, kuinka useat tekijät ja esittäjät ympäri maailman jäävät ilman heille kuuluvaa tekijänoikeuskorvausta esimerkiksi puutteellisen tilitystietojen vuoksi.

Muusikkojen liitosta paikalla oli viestintäpäällikkö Sanni Kahilainen, joka on myös Suomen musiikkineuvoston (FMC) pääsihteeri. Kansainvälistä muusikkojen liittoa (FIM) edusti apulaispääsihteeri Thomas Dayan.

Konferenssin yhteydessä järjestettiin IMC:n yleiskokous, jossa yhdeksi hallituksen jäsenistä valittiin Britannian muusikkojen liiton apulaispääsihteeri Naomi Pohl ja puheenjohtajaksi Ruotsin musiikintekijöitä (STIM, SKAP) edustava Alfons Karabuda, joka toimi konferenssissa ammattilaispaneelin moderaattorina.

Muusikkojen liitto on mukana Unescon 70 vuotta sitten perustaman IMC:n toiminnassa sekä FMC:n että FIM:n jäsenyyden kautta.

Musiikkioikeudet 

Jokaisella lapsella ja aikuisella on oikeus

  • ilmaista itseään vapaasti musiikin keinoin
  • oppia musiikin ilmaisua ja taitoja sekä
  • osallistua, kuunnella, luoda ja saada tietoa musiikista.

Musiikin tekijällä ja esittäjällä on oikeus

  • asianmukaisiin toimintaedellytyksiin, joilla hän voi kehittää taidettaan ja päästä esille eri medioissa sekä
  • saada työstään asianmukainen tunnustus ja korvaus.