Sopimusala- ja työpaikkakohtaiset sekä valtakunnalliset luottamushenkilöt ovat jäsenistön käytettävissä. Freelancereiden palveluksessa ovat luottamushenkilö ja freelancekoordinaattori. Yhdenvertaisuuteen ja monimuotoisuuteen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä yhteisökoordinaattorin puoleen.

Orkesterimuusikkojen luottamushenkilöt ovat työpaikkakohtaisia, ja valtakunnallinen freelancereiden luottamushenkilö on muusikko Juho Viljanen.

Freelancekoordinaattori tekee monipuolisesti erilaisia tehtäviä freelancekentän edistämiseksi. Freelancekoordinaattorina toimii muusikko Jaakko Kämäräinen.

Yhdenvertaisuus

Muusikkojen liitto on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, kitkemään häirintää ja muuta epäasiallista käytöstä Suomen musiikkialalla sekä luomaan ammattilaisille turvallisempia tiloja. Muusikkojen liitto on ollut mukana alan yhdenvertaisuuteen ja turvallisuuteen liittyvässä keskustelussa ja hankkeissa. Yhdenvertaisuus-sivulta löydät koottuna yhteystietoja, ohjeita sekä tietoa hankkeista ja käydyistä keskusteluista aiheen tiimoilta >