Muusikkojen liitto tarjoaa jäsenilleen terveysneuvontaa, josta vastaa työfysioterapeutti ja muusikko Elina Lamminmäki.

Palveluun sisältyy neuvontaa, ongelmien kartoitusta ja jäsentämistä sekä ohjausta parhaan mahdollisen avun saamiseksi kulloisessakin tilanteessa. Ohjaus ja neuvonta voi tarvittaessa olla luonteeltaan myös fysioterapeuttista ja liittyä esimerkiksi soittajan ergonomiaan tai kehonhuoltoon.

Palvelun järjestämisen taustalla on muusikkojen lisääntynyt tarve saada apua ammattiin liittyviin terveysongelmiinsa. Esimerkiksi niin sanottu fokaalidystonia eli lihasjänteyshäiriö on etenkin orkesterimuusikkojen vaiva, joka häiritsee yhä useamman muusikon työuraa. Myös kuuloon liittyvät ongelmat ovat muusikoilla entistä tavallisempia. Muusikkojen erityisongelmat eivät läheskään aina hoidu työterveydenhuollon puitteissa – varsinkaan freelancepuolella, missä työterveyshuoltoa ei käytännössä ole saatavilla.

Liiton jäsenellä on oikeus yhteen maksuttomaan vastaanottokäyntiin kalenterivuoden aikana.

Ajanvaraus

Mikäli haluat varata ajan terveysneuvontaan, ole yhteydessä liiton toimistoon: sml@muusikkojenliitto.fi.