Muusikkojen liitto on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, kitkemään häirintää ja muuta epäasiallista käytöstä Suomen musiikkialalla sekä luomaan ammattilaisille turvallisempia tiloja. Muusikkojen liitto on mukana alan yhdenvertaisuuteen ja turvallisuuteen liittyvässä keskustelussa ja hankkeissa. Tältä sivulta löydät koottuna yhteystietoja, ohjeita sekä tietoa hankkeista ja käydyistä keskusteluista aiheen tiimoilta.

Yhteystiedot

Muusikkojen liiton jäsenet voivat olla häirintään ja epäasialliseen kohteluun liittyvissä asioissa yhteydessä liiton toimihenkilöihin:

Juho Viljanen
Freelancereiden luottamushenkilö (he/him)
juho.viljanen@muusikkojenliitto.fi
+358 (0) 40 5272 470

Jaakko Kämäräinen
Freelancekoordinaattori (he/him)
jaakko.kamarainen@muusikkojenliitto.fi
+358 (0) 40 861 3231

Sanni Kahilainen
Viestintäpäällikkö (she/her)
sanni.kahilainen@muusikkojenliitto.fi
+358 (0) 44 544 0208

Kaikki yhteystiedot >

Esiinnyn edukseni – kaikille turvallinen musiikkiala

Esiinnyn edukseni – kaikille turvallinen musiikkiala -ohjeistus tarjoaa selkeät ohjeet turvallisen tilan luomiseen sekä hyvän käytöksen mallit. Musiikkialan yhdessä laatima ohjeistus on luotu häirinnän, syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun kitkemiseksi alalta.

Sivulle on koottu ohjeita, hyviä toimintamalleja ja hyödyllisiä linkkejä sekä ideoita siihen, miten toimia, jos näkee tai kokee häirintää, syrjintää tai epäasiallista kohtelua alallamme. Ohjeiden avulla voi myös peilata omaa toimintaa – jos on itse syyllistynyt häirintään, syrjintään tai epäasialliseen kohteluun, ohjeistus tarjoaa tukea asioiden ratkaisuun ja uudelleen oppimiseen. Ohjeistus kannustaa kaikkia musiikkialan toimijoita nimeämään yhteyshenkilön mahdollisten häirintätapausten selvittämiseksi.

Ota ohjeistus käyttöön – esiinny eduksesi >

Esiinnyn edukseni -tilaisuudessa esiteltiin toimia turvallisen musiikkialan edistämiseksi

Musiikkialan järjestöt järjestivät tiistaina 16.8.2022 Esiinnyn edukseni -keskustelutilaisuuden.

Tilaisuudessa käsiteltiin käytännön esimerkkejä turvallisemman ja yhdenvertaisemman musiikkialan edistämiseen liittyen.

Universal Musicin Managing Director Kimmo Valtanen ja Lehtinen Legal Oy:n Lottaliina Pokkinen avasivat, miten sopimuksellisin keinoin voidaan kitkeä häirintää, syrjintää ja epäasiallista käytöstä. Suomen kansallisoopperan ja -baletin oopperakuiskaaja Pasi Eskelinen ja orkesterimuusikko Patrik Stenström kertoivat tarkemmin ison taidelaitoksen käytännöistä turvallisen työpaikan luomiseksi sekä mentori, radiojuontaja ja koripallovalmentaja Setumo Bodibe puhui representaation toteutumisesta tapahtumissa.

Tilaisuuden järjestävät Esiinnyn edukseni – kaikille turvallinen musiikkiala -ohjeistuksen laatineet musiikkialan järjestöt: Muusikkojen liitto, Suomen Musiikintekijät, Music Finland, SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja agentit, Suomen Sinfoniaorkesterit, LiveFIN, Teosto, Gramex, Musiikkikustantajat, Musiikkituottajat – IFPI Finland, Suomen Säveltäjät ja Suomen kansallisooppera ja -baletti.

Lue lisää >

G Livelabien turvallisemman tilan periaatteet

G Livelab -klubit noudattavat turvallisen tilan periaatteita. Kaikenlainen häirintä on kiellettyä G Livelabin tiloissa ja toiminnassa.

Tutustu periaatteisiin >

Raportti: Kysely yhdenvertaisuudesta musiikkialalla

Keväällä 2022 tehdyn kyselyn mukaan kolme neljästä musiikkialalla toimivasta on kohdannut epäasiallista kohtelua viimeisen viiden vuoden aikana. Epäasiallista käytöstä kokevat erityisesti naiset, muunsukupuoliset sekä nuoret. Joka kymmenes vastaaja kertoi kokeneensa epäasiallista käytöstä usein.

Epäasiallinen käytös ilmenee monessa eri muodossa, kuten asiattomina kommentteina ja vähättelynä sekä sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai etniseen taustaan perustuvana syrjintänä tai häirintänä.

Kyselyn yhdenvertaisuudesta musiikkialalla tilasivat Muusikkojen liitto, Suomen Musiikintekijät, Music Finland, Musiikin edistämissäätiö, Gramex, Musiikkituottajat, Suomen Jazzliitto, Suomen Musiikkikustantajat, Suomen Sinfoniaorkesterit, Suomen Säveltäjät ja Teosto. Kyselyn toteutti Inklusiiv.

Liittokokous peräänkuuluttaa julkilausumassaan yhdenvertaisuutta

Muusikkojen liiton liittokokous kutsui julkilausumassaan 30.5.2022 koko musiikkialan ja ammattiyhdistysliikkeen mukaan työelämän yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja inkluusion edistämiseen. Liittokokous on Muusikkojen liiton ylin päättävä elin.

Musiikkialan tuoreesta tutkimuksesta selviää, että alalla työskentelevät kohtaavat paljon epäasiallista käytöstä. Erityisesti freelancerit, nuoret, naiset, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, ei-suomenkieliset ja muut vähemmistöihin kuuluvat musiikkialan ammattilaiset kohtaavat usein syrjintää, häirintää, rasismia ja eriarvoistamista.

Alan on tehtävä toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Rakenteiden, valtasuhteiden ja toimintamallien ongelmat on tunnistettava, ja on toimittava yhdenvertaisuuden toteutumiseksi aina ruohonjuuritasolta päätöksentekoon.

Lue julkilausuma kokonaisuudessaan >

Keskustelua aiheesta

Vastuullinen musiikkiala: Kohti yhdenvertaisuutta

Vastuullinen musiikkiala: Kohti yhdenvertaisuutta -tilaisuudessa syksyllä 2021 keskusteltiin tavoista, joilla voidaan edistää oikeudenmukaista ja turvallista toimintakulttuuria musiikkialalla.

Keskustelu oli osa Muusikkojen liiton, Suomen Musiikintekijöiden ja Autiosaari Oy:n yhteistä Vastuullinen musiikkiala -hanketta, jossa hahmotetaan, rakennetaan ja vahvistetaan yhteisiä vastuullisia toimintatapoja.

Tilaisuuden puhujavieraina olivat artisti Jesse Markin, saksofonisti ja musiikintekijä Linda Fredriksson, Yle X:n musiikkipäällikkö Tapio Hakanen ja toimittaja Maryan Abdulkarim. Tilaisuuden moderoi Vastuullinen musiikkiala -hankkeen projektipäällikkö Helmi Saksala.

MUSA VAI BISNES – keskustelua musiikkialan syrjinnästä ja häirinnästä

Radio Helsingin MUSA VAI BISNES on pureutunut toimittaja Maria Veitolan johdolla musiikkimaailman rasismiin, syrjintään ja seksuaaliseen häirintään. Aiheita on tarkasteltu niin tekijöiden kuin rakenteiden ja portinvartijoiden näkökulmista. Jaksot ovat kuunneltavissa jälkikäteen Radio Helsingin sivuilla ja mobillisovelluksella sekä podcast-palveluissa.

Black Lives Matter ja Suomen musiikkiala >

Black Lives Matter ja Suomen musiikkiala: osa 2 >

Rap-artisti Ailu Valle pohtii saamelaisartistien asemaa musiikkiteollisuudessa >

Kyseenalaista? – Taiteen vapaus, vastuu ja moraali >

Kyseenalaista? – Taiteen vapaus, vastuu ja moraali, osa 2: Onko suomirap myrkyllistä ja syrjivää? >

Seksuaalinen häirintä musiikkialalla, osa 1 >

Seksuaalinen häirintä musiikkialalla, osa 2 >

Mistä puhutaan, mistä vaietaan? >

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt musiikkialalla, osa 1 >

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt musiikkialalla, osa 2 >