Palkkaa vai työkorvausta – Verohallinnon uusi ohjeistus laskutuksesta

Verohallinto julkaisi 10. lokakuuta uuden ohjeistuksen, jolla pyritään selkiyttämään sitä, milloin työt tehdään työsuhteessa verokortilla ja milloin voi laskuttaa firmana. Ohjeistus ei kuitenkaan tuo juuri lisävaloa musiikkialalla keskustelua herättäneeseen kysymykseen siitä, voivatko yksittäiset muusikot laskuttaa yksinyrittäjinä. Muusikoita ei mainita enää esimerkeissä muutoin kuin ohjeeseen oikeuskäytännön esimerkkinä otetussa Kouvolan hallinto-oikeuden tapauksessa, jossa artistiyhtiötä laskuttaneiden yksinyrittäjämuusikkojen katsottiin olleen työsuhteessa. Tosin ohjeistuksen mukaan tästä ei tule vetää kokonaisia toimi- tai ammattialoja koskevia johtopäätöksiä. Tästä syystä Muusikkojen liitto suosittelee jatkossakin, että maksajan tai laskuttajan epäilyksen poistamiseksi on parasta hakea verohallinnolta lisäohjeistusta omaan tapaukseensa. Palkkoja laskutusyhtiöiden kautta saavien tilannetta uusi ohje sen sijaan selkiyttää; jatkossa näyttää verohallinnon puolelta käyvän päinsä, että laskutusyhtiöt maksavat palkkoja omissa nimissään.

Miika Tarhion kirjoittama artikkeli aiheesta (Muusikko-lehti)

Verohallinnon ohjeistus löytyy täältä.