Palkansaajien mielenosoitus pe 18.9.2015

Työmarkkinakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK järjestävät yhteisen palkansaajien mielenosoituksen työehtojen ja sopimisen puolesta tulevana perjantaina 18.9.2015 klo 11 alkaen Helsingin Rautatientorilla. Asiasta on lisätietoa SAK:n ja muiden keskusjärjestöjen sivuilla.

Muusikkojen liitto on muiden palkansaajajärjestöjen tavoin mukana mielenosoituksessa puolustamassa jäsentensä ja muiden työntekijöiden kollektiivista sopimusoikeutta ja työehtoja. Muusikkojen liitto ei ole kuitenkaan tehnyt jäseniä sitovia järjestöpäätöksiä poliittisista lakoista, työnseisauksista tai muista ulosmarsseista liiton jäsenten työpaikoilla.  Liiton jäseniä kehotetaan siten osallistumaan mielenosoitukseen niin, ettei se häiritse töiden normaalia työohjelman mukaista kulkua orkestereissa ja muilla työpaikoilla. Luottamusmiehet seuraavat, ettei mielenosoitukseen osallistumista pyritä työpaikoilla estämään keinotekoisilla tai poikkeavilla töiden järjestelyillä.

Keskusjärjestöt järjestävät ilmaisia bussikyytejä eri puolilta Suomea mielenosoitukseen. Jos mielenosoitukseen osallistuva Muusikkojen liiton jäsen ei pääse tällaiseen kyytiin,  hän voi pyytää kulukorvausta jälkikäteen omalta paikallisosastoltaan, joka voi keskitetysti hakea liitolta avustusta matkakuluihin.

__________

Kuljetukset

Keskusjärjestöjen järjestämät yhteiset bussikuljetukset mielenosoitukseen perjantaina 18.9.:

•  TAMPERE
•  TURKU
•  VAASA, POHJANMAA
•  POHJOIS-SAVO
•  ETELÄ-SAVO
•  KAAKKOIS-SUOMI
•  KESKI-SUOMI
•  SATAKUNTA
•  HÄME (Lahti–Mäntsälä–Helsinki, Riihimäki–Hyvinkää–Järvenpää–Helsinki, Hämeenlinna–Helsinki)

Lisää kuljetuksista mielenosoituksen Facebook-sivulla.

Lisää mielenosoituksesta SAK:n sivuilla ja Facebookissa.