Osallistu pro gradu -haastatteluun: Muusikkojen kokemukset Teoston esitysilmoituksista

Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielmaa Itä-Suomen yliopistossa tekevä Kalevi Hämäläinen pyrkii tutkielmassaan selvittämään muusikkojen käsityksiä ja kokemuksia Teoston esitysilmoituksiin liittyen sekä lisäämään ymmärrystä muusikkojen tekemästä työstä ja musiikkialan solidaarisuudesta. Hämäläinen etsii haastateltavakseen ammattimuusikkoja, joille on jo kertynyt kokemusta useamman keikan soittamisesta. Ei haittaa, vaikka et olisi itse juurikaan tehnyt esitysilmoituksia – riittää, että sinulla on jonkinlainen käsitys aiheesta.

Haastattelut toteutetaan ensisijaisesti etäyhteyden avulla, mutta ne ovat mahdollisuuksien mukaan toteutettavissa myös kasvotusten. Haastattelujen litteroinneista tullaan poistamaan sellaiset tiedot, joiden avulla haastateltavan voisi suoraan tunnistaa.

Mikäli tutkimukseen osallistuminen kiinnostaa tai haluat kuulla tutkimuksesta lisää, voit olla yhteydessä Hämäläiseen: kalevih@uef.fi