Odotuksia

"Vaadimme tulevien päätösten osalta johdonmukaisuutta, selkeyttä, yhdenvertaisuutta sekä tasapuolista kohtelua", kirjoittaa Muusikkojen liiton juristi Mirkka Kivilehto.

Kesään 2021 lähdettiin täynnä odotuksia ­– odotuksia pandemian taantumisesta edes osittain, viranomaismääräysten selkiytymisestä ja johdonmukaistumisesta ja elinkeinojen yhdenvertaisesta kohtelusta. Toisin kuitenkin kävi. Kesä–heinäkuussa elettiin tilanteessa, jossa kiihtymisvaiheessa olevista alueista vain osassa oli voimassa kokoontumisrajoituksia ja osassa taas ei. Sama epäjohdonmukaisuus jatkui, kun osa alueista asetettiin leviämisvaiheeseen. Asetetut kokoontumisrajoitukset erosivat toisistaan huomattavasti. Selitystä sille, miksi määräykset erosivat toisistaan, ei koskaan saatu.

Julkisen vallankäytön ja viranomaistoiminnan tulee perustua lakiin ja päätökset tulee perustella. Toisin sanoen viranomaiset eivät voi toimia mielivaltaisesti, vaan toimien perusteet tulee löytyä lainsäädännöstä. Kesään 2021 saakka kokoontumisrajoitusten ongelmana on ollut, että aluehallintovirastot ovat tulkinneet yleisötilaisuuden määritelmää kukin omalla tavallaan, eikä päätöksiä missään vaiheessa ole perusteltu riittävästi. Yleisötilaisuuksien rajoitusten välttämättömyyttä ei ole onnistuttu perustelemaan suhteessa muihin ihmiskontakteja sisältäviin toimintoihin. Tällä hetkellä rajoitusten välttämättömyys kyseenalaistuu myös siksi, että samassa epidemiavaiheessa olevilla alueilla toimitaan eri tavoin, rajoituksia on tai niitä ei ole. Lainsäädäntö ei mahdollistaisi näin laveaa tulkintaa.

Nyt käsillä on hallituksen hybridistrategian päivittäminen. Hallituksen taholta on annettu signaalia, että rajoituksia alettaisiin purkaa niin, että esitystoimintaa voitaisiin taas jatkaa. Vaadimme tulevien päätösten osalta johdonmukaisuutta, selkeyttä, yhdenvertaisuutta sekä tasapuolista kohtelua. Lisäksi odotamme eduskunnan oikeusasiamiehen vastausta kanteluumme siitä, onko valtioneuvoston hybridistrategiaan sidottu tapa, jolla aluehallintovirastot rajoittavat yleisötilaisuuksia ja sitä kautta muusikkojen ja esittävän taiteen ammattilaisten ammatinharjoittamista, voimassa olevan lainsäädännön, perus- ja ihmisoikeuksien sekä hyvän hallinnon mukainen.