Nuotinkirjoitussopimus uudistettu

Muusikkojen liiton ja Yleisradion välinen sopimus nuotinkirjoittajien palkkioista ja työehdoista on päivitetty. Vanha nuotinkirjoitussopimus oli tehty käsinkirjoittajille; uusi sopimus on päivitetty teksteiltään ja korvausperusteiltaan digitaaliseen tiedostomaailmaan sopivaksi.

Kuten aiemminkin, sopimus koskee vähimmäisehtoina Ylelle tehtävää työtä, mutta sitä voidaan käyttää referenssinä muissakin vastaavissa tehtävissä. Sopimuksessa määritellyt palkkiot ovat työsuhteessa maksettavia palkkoja.

Sopimuksen keskeinen korvausperuste on stemmasivu. Uudistetun määritelmän mukaan se on tavallisesti A4-kokoinen sivu, jolla on yleensä kymmenen viivastoa tai kuusi kaksoisviivastoa. Jos stemmasivulla on esimerkiksi sivunkäännöstä johtuen vähemmän kuin kuusi viivastoa tai neljä kaksoisviivastoa, siitä maksetaan 50 % stemmasivun normipalkkiosta. Jos sivulla on ajoittainen kaksoisviivasto, sivu rinnastetaan kymmenen viivaston sivuun.

Sopimuksessa on myös määritelty hintojen korotusperusteet, ja siinä on erikseen lueteltu erinäisiä, erikseen sovittavia ja hinnoiteltavia lisätehtäviä. Sopimus löytyy kokonaisuudessaan liiton sopimussivulta.