Muusikot ympäri maailman vetoavat pernambucon sisällyttämiseksi CITESin puulajiohjelmaan

Eurooppalaisten orkestereiden muusikot, kansainväliset solistit, kamarimuusikot ja opettajat vetoavat kansainvälisen CITES-yleissopimuksen allekirjoittajavaltioiden edustajiin, jotka äänestävät pian esityksestä Brasilian kansallispuulajin, pernambucon, luokittelemisesta sopimuksen liitteessä I.

Vetoomukseen kerätään parhaillaan allekirjoituksia (linkki artikkelin lopussa).

”Esitetty luokittelu aiheuttaisi meille ylitsepääsemättömiä rajoituksia ja joissakin tapauksissa jopa tekisi matkustamisen mahdottomaksi. Se vaarantaisi kiertueiden ja kansainvälisten mestarikurssien järjestämisen, jotka ovat olennainen osa ​​​​musiikkielämää maailmanlaajuisesti. Luokittelu olisi suora hyökkäys keskeistä työvälinettämme, jousta, kohtaan. Jousen merkitys kulttuurissamme on ollut maailmanlaajuisesti valtava jo yli 300 vuoden ajan”, kirjoittaa Kansainvälinen muusikkojen liitto (FIM) tiedoteessaan.

Pernambuco on edelleen ainoa puulaji, joka mahdollistaa laadukkaiden jousten valmistuksen, mikä on välttämätöntä musiikin oppimisen ja harjoittamisen kannalta.

Pernambuco-puun suojelun mahdollistaisi käytön tarkoituksenmukaisempi sääntely.

Jousenvalmistajat ympäri maailman ovat kokoontuneet jousisoittajien tukemana vuodesta 2000 lähtien IPCI:n (International Pernambuco Initiative) puitteissa, ja he ovat tähän mennessä mahdollistaneet yli 340 000 puun uudelleenistutuksen. Näiden ammattilaisten sitoutuminen on mahdollistanut sekä lukuisia sosiokulttuurisia projekteja Brasiliassa että pernambuco-puulajin kasvitieteellisiä tutkimuksia.

Pitkällä aikavälillä pernambucon kohtuullisen käytön kielto merkitsisi kuolemantuomiota kansainväliselle jousenvalmistusalalle ja kielisoittimien äänen tuhoamista sellaisena kuin olemme sen tunteneet aina Beethovenista, Brahmsista ja Schubertista lähtien. Lisäksi se uhkaisi pernambuco-puulajia entistä enemmän, sillä juuri jousenvalmistajat investoivat eniten pernambucon suojeluun. Kiellon myötä päättyisivät myös lajin yli 20 vuotta käynnissä olleet elvytysohjelmat.

Sadat tuhannet muusikot sekä taiteen ja musiikin ystävät tulisivat kärsimään kiellon myötä sekä suoraan että välillisesti, eikä Brasilian kansallispuu pernambucon tilanne parantuisi lainkaan.

Pyydämme käynnistämään keskustelut Brasilian viranomaisten, CITESin ja ammattilaisten välillä ratkaisujen löytämiseksi niin, että puulaji saadaan säilymään, esimerkiksi sisällyttämällä se CITESin puulajiohjelmaan (CTSP).

Allekirjoita vetoomus >