Muusikon fokaalidystoniakysely

Elokuun 2014 Muusikko-lehdessä kerrottiin muusikon fokaalidystoniaa kartoittavasta tutkimuksesta. Kaikkien Muusikkojen liiton jäsenten oli tarkoitus saada aiheesta sähköinen kysely syyskuun aikana, mutta Helsingin yliopiston ja Työterveyslaitoksen toteuttaman kyselyn lähettäminen viivästyi lupamenettelyjen vuoksi. HUS:n eettinen toimikunta on myöntänyt tutkimukselle luvan ja kysely lähtee liiton jäsenille 29.1.2015.

Lue aiheesta lisää Muusikko-lehden 8/2014 Muusikon fokaalidystoniaa kartoitetaan -artikkelista.