Muusikkojen liitto kannattaa Hietalahden konepajahallin kunnostamista Elmu ry:n käyttöön

Muusikkojen liitto kannattaa Hietalahden konepajahallin kunnostamista Elmu ry:n käyttöön

Helsingin kaupunki kaavoittaa Hietalahden hiljentynyttä telakka-aluetta uudelleen, minkä seuraukse- na Elävän musiikin yhdistys Elmu ry joutuu luopumaan päämajastaan Nosturista, joka puretaan ker- rostalojen tieltä. Samalla katoavat yhdistyksen ylläpitämät bändien harjoitustilat sekä konserttisali.

Elmu on yhdessä Helsingin kaupungin kanssa suunnitellut Hietalahdessa tyhjillään olevan konepaja- rakennuksen kunnostamista Elmun käyttöön. Halli tulisi Elmun käytössä toimimaan 3000 hengen konserttisalina sekä taiteen monitoimitalona. Samaan hankesuunnitelmaan kuuluu myös kaksi telak- karakennusta, joista toiseen on suunniteltu tulevan harjoitustiloja ja toiseen yhdistyksen toimistotilat. Hankkeen tulevaisuus on uhattuna, sillä Helsingin kaupungin laskelmien mukaan kunnostuskustan- nukset ovat liian suuret. Elmu on laskenut kustannusarvion, jonka mukaan tarvittavat toimenpiteet saataisiin tehtyä vähäisemmin kustannuksin.

Historiallisesti arvokas, suojeltu konepajahalli sekä sen vieressä sijaitsevat telakkarakennukset sopi- sivat erinomaisesti Elmun suunnitelmien mukaiseen käyttöön, eivätkä Elmulle ehdotetut muut kor- vaavat tilat vastaisi yhdistyksen tarpeita. Muita ehdotettuja vaihtoehtoja konepajahallin käytölle jat- kossa ovat konttorihotelli ja kauppakeskus.

Toteutuessaan hanke takaisi Elmun toiminnan jatkuvuuden myötä harjoitustiloja muusikoille sekä uudenlaisen konserttisalin ja taiteen monitoimitalon. Suomen Muusikkojen Liitto ry tukee Elmua hankkeen saattamisessa loppuun Helsingin kaupungin kanssa.

Tiedote PDF-muodossa