Muusikkojen liiton Soitinvakuutus on nyt voimassa

Muusikkojen liiton Soitinvakuutus kattaa 1.10.2018 alkaen jäsenistön soittimet 3 000 euroon saakka 150 euron omavastuulla.

Vakuutuksessa soittimiksi katsotaan ne instrumentit, jotka ovat musiikkikäyttöön myytäviä soittimia tai soitinlaitteita. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi tietokone tai puhelin eivät kuulu vakuutuksen piiriin, mutta esimerkiksi mikrofoni kuuluu.

Ruotsalaisen erikoisvakuuttaja Brookfieldin kanssa tehdyn sopimuksen mukainen vakuutus on voimassa niillä Muusikkojen liiton jäsenillä, joiden jäsenyys on kestänyt vähintään yhden kuukauden ja jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa, lukuun ottamatta T-eläkeläismaksuluokkaa sekä vapaajäseniä. Vakuutusetu päättyy jäsenyyden päättyessä.

Vakuutus on voimassa ympäri maailman, ja se kattaa soittimen arvon 3 000 euroon saakka mikäli soitin vahingoittuu, varastetaan tai katoaa. Vakuutus korvaa myös soittimen vaurioitumisesta aiheutuvan mahdollisen arvonaleneman.

Vakuutus ei edellytä jäseniltä toimenpiteitä.

Mikäli haluat ottaa liiton soitinvakuutuksen lisäksi laajemman vakuutuksen, voit ottaa sen 3 000 euron omavastuulla, jolloin liiton soitinvakuutus kattaa omavastuuosuuden 150 euroa ylittävältä osalta. Maksat itse laajennuksen, mutta Muusikkojen liitto on sopinut vakuuttajan kanssa edulliset jäsenhinnat.

Lue lisää vakuutuksesta sekä vastaukset yleisimpiin kysymyksiin >