Muusikkojen liiton jäsenille soitinvakuutus

Muusikkojen liitto on tehnyt sopimuksen jäsenistönsä soitinten vakuuttamisesta. Vakuutus astuu voimaan 1. lokakuuta 2018, eikä se edellytä jäseniltä toimenpiteitä.

Muusikkojen liiton soitinvakuutus kattaa jäsenistön soittimet 3 000 euroon saakka 150 euron omavastuulla. Vakuutuksessa soittimiksi katsotaan ne instrumentit, jotka ovat musiikkikäyttöön myytäviä soittimia tai soitinlaitteita. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi tietokone tai puhelin eivät kuulu vakuutuksen piiriin, mutta esimerkiksi mikrofoni kuuluu. Tarkempi kuvaus vakuutuksen sisällöstä julkaistaan vakuutuksen astuessa voimaan.

Ei edellytä toimenpiteitä

Ruotsalaisen erikoisvakuuttaja Brookfieldin kanssa tehdyn sopimuksen mukainen vakuutus on automaattisesti voimassa 1. lokakuuta alkaen niillä Muusikkojen liiton jäsenillä, joiden jäsenyys on kestänyt vähintään yhden kuukauden, ja jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa. Vakuutusetu päättyy jäsenyyden päättyessä. Vakuutus ei edellytä jäseniltä toimenpiteitä eikä siitä aiheudu jäsenille kuluja.

Vakuutus on voimassa ympäri maailman, ja se kattaa soittimen arvon 3 000 euroon saakka mikäli soitin vahingoittuu, varastetaan tai katoaa. Vakuutus korvaa myös soittimen vaurioitumisesta aiheutuvan mahdollisen arvonaleneman.

Mikäli soitin vahingoittuu, varastetaan tai katoaa, vahinkoilmoitus tulee tehdä englanniksi tai ruotsiksi, ja linkki Brookfieldin vahinkoilmoituslomakkeeseen löytyy 1. lokakuuta alkaen liiton sivuilta.

”Soitinvakuutus on loistava lisä jo kattaviin liiton jäsenetuihin. Jäsenen ei tarvitse enää huolehtia soittimen vakuuttamisesta, ja mikä parasta vakuutus toimii on soittimet sitten kotona, autossa tai keikalla”, iloitsee muusikko ja liiton freeasiamies Jaska Lukkarinen.

Vakuutusmäärää voi itse korottaa

3 000 euroa arvokkaampia instrumentteja varten jäsen voi itse korottaa vakuutusmäärän haluamakseen. Tällöin korotuksen voi hankkia 3 000 euron omavastuulla, jolloin liiton soitinvakuutus kattaa omavastuuosuuden 150 euroa ylittävältä osalta. Näin jäsenen omavastuu korkeammallakin vakuutusmäärällä on siis käytännössä sama 150 euroa. Jäsen maksaa korotuksen itse, mutta Muusikkojen liitto on sopinut vakuuttajan kanssa edulliset jäsenhinnat. Myös tästä tulee saataville tarkempi kuvaus vakuutuksen astuessa voimaan.

Lisätiedot, vakuutusehdot ja vahinkoilmoituslinkki julkaistaan liiton sivuilla 1. lokakuuta, jolloin jäsenistöä tiedotetaan aiheesta sähköpostitse.