Musiikkialan kriisi- ja elvytyspaketti

Musiikkiala on yksi toimialoista, jotka kärsivät kaikkein eniten koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen seurauksista.
Musiikkialan toimijat ovat koonneet yhteen toimenpide-ehdotukset alan kriisi- ja elvytyspaketiksi, joka on lähetetty musiikkialaa koskevia päätöksiä tekeville ministereille ja virkamiehille 23.4.2020.

Toimenpide-ehdotukset ovat laatineet yhteistyössä Music Finland, Teosto, Gramex, Muusikkojen liitto, Suomen Musiikintekijät, Suomen Musiikkikustantajat, Suomen Säveltäjät, IFPI, IndieCo, Musiikin edistämissäätiö, sekä LiveFIN.

Musiikkialan kriisi- ja elvytyspaketti

Ehdotamme musiikkialan kriisiapuun ja elvytykseen seuraavia toimia: 

1. Yleisötapahtumien järjestämiskieltoa on verrattava suoraan ravintoloiden sulkemiseen suhteessa perustuslain 18 § säädettyyn oikeuteen elinkeinovapaudesta. Keskustelu suorista kompensaatiomekanismeista pitää laajentaa koskemaan myös musiikkialaa, jonka elinkeinotoiminnan keskeytyminen aiheutuu suoraan valtioneuvoston tai viranomaisten päätöksistä.

  • Elävän musiikin estyttyä yleisötapahtumien kiellon myötä on tarpeen kohdistaa suoraa tukea toimeentulonsa kokonaan menettäneille epätyypillisen työn tekijöille, joita nykymuotoinen työttömyysturva ei tavoita. Tuki voidaan kanavoida olemassa olevilla alan tukijärjestelmillä.
  • Elävän musiikin tapahtuma-alalle tarvitaan suora, nettomenetyksiin perustuva, liiketoiminnan tuki kiinteiden kulujen kattamiseen tilanteessa, jossa tapahtumia ei voida järjestää sekä tappiotakuu tilanteessa, jossa tapahtuma järjestetään rajatulla kapasiteetilla tai jossa tapahtumat kärsivät yleisökadosta epävarmasta tilanteesta johtuen.

2. Hätäapukeinojen rinnalle tarvitaan pitkän tähtäimen rahoitusraami tai rakennetuki, jolla ala voi konkreettisesti varautua koronan vaikutusten korjaamiseen varaamalla tukirahaa myös myöhemmin ilmenevien negatiivisten vaikutusten varalle. Tällaisia vaikutuksia tulevat olemaan muun muassa tekijänoikeuskorvausten ja sävellystilauspalkkioiden romahtaminen.

  • Esimerkkinä tukimuodoista voisi olla liikenne- ja viestintäministeriön vuosina 2015-2018 kanavoima median innovaatiotuki tai vähintäänkin siltaava rahoitusraami ulottuen vuosille 2020–2022.
  • Ehdotuksemme kohtien 1.–2. perusteella on kaksiosainen tukimalli:
    1.) elävän musiikin välittömiin tulonmenetyksiin kohdistuva suora tuki sekä 2.) pidemmän aikavälin rakennetuki.

3. Yritystukimuotojen kehittämisessä tulee huomioida musiikkialan erityispiirteet; korkeat etupainotteiset tuotantokustannukset, matalat rajakustannukset ja korkeat riskit sekä tälle hetkelle leimallinen epävarmuus tulevasta.

  • Mahdollisia elvyttämisen tukimuotoja olisivat mm: alimman ALV-kannan määräaikainen alennus, pidemmän seurantajakson investointi ja -yritystuet sekä Finnveran rahoitusehtojen (korkoprovisiot, takaukset) uudelleenarviointi. Yritystukimuotoja voisivat olla myös nettomenetyksiin perustuva ”koronatuki” tai valtion, innovaatiosetelin kaltainen tukimuoto yrityksille, jotka voivat työllistää freelancereita ja alihankkijoita. Yritysmuoto ei saa olla esteenä tappiotakuissa.

4. Kuntien ja valtion tulee sitoutua kulttuurilaitosten ja -tapahtumien toimintaan myös kriisin aikana, koska tarvitsemme kulttuuripalveluita ja niiden tuottajia myös sen jälkeen.

Musiikkialan kriisi- ja elvytyspaketti luettavissa kokonaisuudessaan Music Finlandin sivuilla >