Musiikkialan freelancereille osoitettava tuntuva tuki lisätalousarviossa

Nyt päätettävänä olevassa lisätalousarviossa on huolehdittava tuntuvan tuen osoittamisesta freelancereille, jotka ovat rajoitusten vuoksi menettäneet toimeentulonsa. On taattava, että kompensaatio kohdennetaan oikein. Kulttuurialan freelancereille kohdennetun tuen jakamisessa tulee hyödyntää nykyaikaisia välineitä ja välttää byrokratian hidasteita. Hätä on nyt suuri.

Tuki on pahasti myöhässä, ja epätoivoa lisää kesän tapahtumien käynnissä olevat peruutukset. Nyt ei ole aikaa eikä varaa viivytellä.