Musiikkialan barometri julkaistu

Music Finland kartoitti yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa keväällä 2016 musiikkialan ammattilaisten käsityksiä alan tämänhetkisestä tilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Kyselyn tulokset julkaistiin tiistaina 13.9. Musiikkialan barometri 2016 -raportissa.

Musiikkialan barometrillä pyritään kartoittamaan ammattilaisten näkemyksiä ja tuntemuksia musiikkitoimialasta ja omasta toiminnastaan musiikkikentällä. Tarkasteltavat teemat liittyvät musiikkialan talouteen, rakennemuutoksiin, kansainvälistymiseen sekä mediaympäristöön.

Tulosten valossa suomalainen musiikkitoimiala näyttäytyy varsin yhtenäisenä. Vaikka eri genreissä ja tehtävissä toimivia ammattilaisia näyttäisivät koskettavan hieman eri kysymykset, pääpiirteissään musiikkialan tulevaisuus nähdään samansuuntaisesti – se koetaan valoisana ajankohtaisista haasteista huolimatta. Esimerkiksi viennin kasvuun ja elävän musiikin sektorin nousuun uskotaan. Lisäksi varsinkin musiikkialan yritykset näkevät teosviennissä paljon potentiaalia.

Vaikka uskoa kasvuun löytyy, alan työllisyystilanteesta ollaan huolissaan. Uusien jakelukanavien kuten suoratoistopalveluiden vasta muotoutumassa olevat käytännöt, kuten korvaustaso, herättävät epävarmuutta toimeentulosta. Kritiikkiä kohdistetaan myös radioiden soittolistoihin.

Kyselyyn vastasi lähes 700 musiikkialan ammattilaista, joista suurin osa on muusikkoja.

Musiikkialabarometrin toteutti Music Finland yhteistyössä Elvis ry:n, Gramex ry:n, IndieCo ry:n, Musiikkituottajat IFPI Finlandin, Suomen Muusikkojen Liitto ry:n, Suomen Musiikkikustantajat ry:n, Suomen Säveltäjät ry:n ja Teoston kanssa.

Lue lisää >