Musiikkiala ei puolla riskipotentiaalin arviointitaulukkoa

Music Finland on lausunut 14. syyskuuta 2021 opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle koskien uudistetun hybridistrategian toimintasuunnitelman ohjauskirjeluonnosta sekä riskipotentiaalin arviointimallia alueellisen ja paikallisen päätöksenteon tueksi. Muusikkojen liitto on yksi Music Finlandin jäsenjärjestöistä, joiden näkemystä lausunto edustaa.

Music Finlandin lausunnossa kannatetaan uudistetun hybridistrategian toimintasuunnitelman tavoitteita avata yhteiskuntaa, edistää sen avoinna pitämistä, tukea epidemian jälkihoitoa, talouden kasvuedellytyksiä ja jälleenrakennusta. Konkreettisen riittävän rokotekattavuuden määrittelyn todetaan helpottavan toiminnan ennakointia ja vakiinnuttamista. Musiikkialan toiminnan vakiinnuttamisen kannalta tärkeänä pidetään myös pandemian alueellisista vaihekuvauksista luopumista ja siirtymistä yhdenmukaiseen paikallistason toimintaan pohjautuvaan toimintamalliin.

Riskipotentiaalin arviointitaulukkoa ei puolleta

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeessä mainitun riskipotentiaalin arviointimallin käyttöönottoa ei puolleta.

  • Esitettyä riskipotentiaalin arviointitaulukkoa ei tule ottaa TTL 58 §:n perusosan työkaluksi, sillä se voi johtaa puutteellisesti perusteltuihin ja mielivaltaisen vaikutelman antavaan ratkaisukäytäntöön.
  • Riskipotentiaalin arviointimallin ja THL:n valmisteleman riskipotentiaalin arviointitaulukon taustatietoja ei ole julkistettu, joten sen tieteellistä perustaa ei ole mahdollista arvioida.
  • Arviointitaulukko esittää sellaisen musiikki- ja konserttitoiminnan, jossa ei ole määriteltyjä istumapaikkoja, vaarallisempana ja korkeariskisempänä kuin minkään muun yhteiskunnan toiminnon (pl. taulukossa mainitun sisätilojen urheilutoiminnan).
  • Arviointimalli määrittelee korkeariskisiksi ammattimaisen konserttijärjestämisen ja suosittaa epäloogisesti kohdentamaan päätökset ”vain tilaisuuksiin, joiden pääasiallinen toimiala on konserttitoiminta”.

58 d § tulee poistaa

Lausunnossa todetaan, että tartuntatautilain 58 d § tulee ehdottomasti poistaa.

Lue lisää 58 d §:stä Muusikkojen liiton artikkelista >

Vain aivan välttämättömiä ja tarkkarajaisia rajoitustoimia

Lausunnossa todetaan, että rajoitustoimia tulee käyttää vain niiltä osin, kun ne ovat aivan välttämättömiä ja alueellisesti tarkkarajaiseksi mietittyjä, ja niiltä pitäisi voida välttyä vahvoilla olemassa olevilla suosituksilla (muun muassa maskisuositus).

On myös välttämätöntä, että koronapassin käyttöönottoa edistetään vaihtoehtona näille rajoituksille.