Musiikki & Mediassa keskusteltiin alan jälleenrakentamisesta sekä kasvumahdollisuuksista

Musiikkialan ammattilaisten vuosittainen Musiikki & Media -tapahtuma järjestettiin Tampere-talolla 7.–8. lokakuuta 2021. Tapahtuman teemoina olivat tänä vuonna alan elpyminen, jälleenrakentaminen ja kasvumahdollisuudet.

Tapahtumassa käytiin keskusteluja tulevaisuuden suuntaviivoista, jälleenrakennustoimista sekä alalla vallitsevista ongelmista ja ratkaisuista. Muusikkojen liitto oli mukana useassa eri paneelikeskustelussa, joissa käsiteltiin muun muassa kestävää kehitystä, muusikkojen ja freelancerien turvaverkkoja sekä tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia musiikkialalla.

MUSA VAI BISNES – Mistä puhutaan, mistä vaietaan?

Musiikki & Median avanneessa MUSA VAI BISNES – Mistä puhutaan, mistä vaietaan? -paneelikeskustelussa nostettiin esiin Maria Veitolan johdolla musiikkialan puhutut ja vaietut aiheet musiikkialalta. Mukana keskustelemassa olivat Fullsteam Agencyn Rauha Kyyrö, Sony Musicin markkinointijohtaja Jannika Nyqvist, artisti Ronja Stanley ja Muusikkojen liiton varapuheenjohtaja Pekka Lehti.

Paneeli keskusteli musiikkialan tämän hetken tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä – mitä valtasuhteissa on tapahtunut – kuka omistaa ja kenet? Onko ala kantanut vastuuta yhdenvertaisuudesta ja häirinnän kitkemisestä?

Keskustelu tallenne on kuunneltavissa jälkikäteen >

Viihdebisneksen tulevaisuus: Harppauksia ja kompastuskiviä ekologisesti kestävällä musiikkialalla

Viihdebisneksen tulevaisuus: Harppauksia ja kompastuskiviä ekologisesti kestävällä musiikkialalla -paneelikeskustelussa esitettiin konkreettisia toimia, joilla Tavastia-klubi sekä Tampere-talo ovat edistäneet heidän toimintansa ekologisuutta. Toiminnastaan oli kertomassa Tavastia-klubin tapahtumavastaava Maria Silvasto ja Tampere-talon kiinteistöpäällikkö Marko Koivisto. Keskustelu oli osa Muusikkojen liiton ja Suomen Musiikintekijöiden Vastuullinen musiikkiala -hanketta ja sitä moderoi hankkeen projektipäällikkö Helmi Saksala.

Pandemia-aika oli keskustelijoiden mukaan antanut mahdollisuuden pysähtyä miettimään toiminnan ekologisuutta. Tavastia-klubi on aloittanut Tavastia Hall of Nature -hankkeen, jonka tavoitteena on edistää vastuullista ja kestävää toimintaa Tavastialla. Tampere-talo käyttää toiminnassaan uusiutuvaa energiaa, ja kiinteistön katolta löytyy aurinkopaneeleita, joilla tuotetaan talon käyttämät energiat itse. Katolta löytyy myös kattopuutarha, joka tuottaa satoa Tampere-talon ravintoloiden käyttöön sekä mehiläisyhdyskuntia, jonka tuottamaa hunajaa hyödynnetään omassa ravintolatoiminnassa.

Keskustelussa painotettiin sitä, ettei vastuullisuus tarkoita aina että toiminta olisi kalliimpaa. Myöskään hankintoja ei saa pelätä, ja niiden kustantamiseksi on mahdollista hankkia rahoitusta erilaisilta tahoilta. Viestiminen ekologisuudesta on myös tärkeää toiminnan yleistämiseksi sekä sen vuoksi, että musiikkialan toimijat voivat ottaa mallia onnistuneista hankkeista sekä välttää sudenkuoppia.

Viihdebisneksen tulevaisuus: Kuka huolehtii artistista?

Viihdebisneksen tulevaisuus: Kuka huolehtii artistista? -paneelissa keskusteltiin artistien ja muusikoiden turvaverkoista lainsäädännön näkökulmasta. Aiheesta keskustelemassa olivat Muusikkojen liiton juristi Mirkka Kivilehto, Piikkikasvi Agencyn ohjelmamyyjä Kari Pössi, Asianajotoimisto Juridicus Oy:n asianajaja Kari Karjalainen sekä Raikuli Live Oy:n Turkka Suo.

Keskustelussa pohdittiin, miksi musiikin esittäjät ovat pandemia-aikana jääneet yhteiskunnan tukiverkkojen ulkopuolelle, ja miten sopimuksilla voitaisiin estää tämä tulevaisuudessa. Välinpitämättömyys kulttuuri- ja taidealaa kohtaan sekä se, ettei elinkeinoa tunnisteta nähtiin syynä ongelmalle. Sopimussuhteiden riittämätön dokumentointi sekä huono kommunikointi artistin kanssa aiheuttavat myöhemmässä vaiheessa ongelmia työsuhteita tulkittaessa.

Jo sopimuksia solmittaessa sen yksityiskohdista tulisi puhua avoimesti, sillä sopimuksen tulee palvella molempia osapuolia. Asianmukaisten sopimuksien avulla pystyttäisiin myös ennaltaehkäisemään ongelmatilanteita.

Viihdebisneksen tulevaisuus: Kuka auttaa freelanceria?

Paneelissa keskusteltiin freelancerien työoloista sekä työntekomallin ongelmakohdista. Keskustelussa nostettiin esiin  työolojen epäinhimillisyys ja raadollisuus. Työterveyden puute vaikeuttaa freelancerien pääsyä avun piiriin, ja monet työskentelevätkin sen vuoksi sairaana ja puolikuntoisina. Alan työkulttuurissa vallitseva kilpailu vaikeuttaa myös avun hakemista terveyttä koskevissa ongelmissa. Myös mielenterveyspalveluiden byrokratia nähtiin liian raskaana – ihmisten on vaikea hakea apua ja tämän hetken systeemi ei ole myöskään taloudellisesti kannattava.

Alan yhteinen ääni nostettiin keskustelussa ensisijaisen tärkeäksi – vaikka rajoituksia on purettu, alan täytyy esittäytyä vahvasti yhtenäisenä ongelmakohdista keskusteltaessa.

Aiheesta keskustelemassa olivat työelämäpsykologi Marjukka Laurola, muusikko Mikko Kosonen, oopperalaulaja Mari Palo sekä Nem Agencyn Managing Director, agentti ja promoottori Rowan Rafferty. Keskustelua moderoi Muusikkojen liiton freelancekoordinaattori Jaakko Kämäräinen.

Onnistuneen striimitapahtuman elementit

Onnistuneen striimitapahtuman elementit -keskustelussa punnittiin striimitapahtumien mahdollisuuksia ja haasteita. Paneelissa oli mukana G Livelab Tampereen toimitusjohtaja Annamaija Saarela, Karanteeniteatterin Tatu Mönttinen, Fullsteam Agencyn Liina Rislakki, Till Dawn They Count Ltd:n Toni Peiju, Warner Music Liven Production Coordinator Osku Jalkanen sekä Tiketin toimitusjohtaja Mirva Merimaa.

Striimatut tapahtumat ovat tulleet jäädäkseen myös koronapandemian jälkeen, ja ne lisäävät saavutettavuutta kun kaikilla on mahdollisuus nauttia kulttuurista. Striimitapahtumien kulut nähtiin kuitenkin tuovan haasteita lipunmyynnissä – striimitapahtumalippujen oletetaan olevan halvempia, vaikka tuotantokulut saattavat olla jopa korkeammat kuin tavallisissa tuotannoissa. Myös teknisten ongelmien riski on striimitapahtumissa edelleen haaste, jota helpottaa kuitenkin teknologian kehitys. Tärkeäksi koettiin tapahtumien suoraviivaisuus ja ohjeistuksien selkeys kuluttajille – teknisten ohjeiden tulee olla kunnossa, jotta kokemus on yleisölle mieluinen.

LiveFINin tulevaisuuspaneeli: Elävän musiikin suunnanmuutokset

LiveFINin tulevaisuuspaneelissa pohdittiin tulevaisuuden suuntaviivoja musiikkialalla koronakriisin jälkeen. Keskustelun alusti Sitran tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufva ja asiantuntijapaneelissa keskustelemassa olivat Tampereen G Livelabin toimitusjohtaja Annamaija Saarela sekä Fullsteam Agencyn toimitusjohtaja Tuomo Tähtinen. Keskustelun moderoi Ruisrockin vastaava tuottaja ja LiveFIN ry:n hallituksen jäsen Piia Lääveri.

Keskustelun keskiössä olivat muun muassa ekologiset tavoitteet tapahtumatuotannossa sekä teknologian tuomat mahdollisuudet. Myös väestön rakennemuutoksen nähtiin tuovan muutoksia tapahtumatuotantoon, sillä väestön ikääntyminen saattaa tuoda tullessaan erilaista kysyntää.

Sanoista tekoihin: uudistettu poliitikkopaneeli

Poliitikkopaneelissa kansanedustajat esittivät konkreettisia toimia, joilla musiikkiala saadaan elvytettyä koronakriisin jälkeen. Kansanedustajien ehdotuksia arvioi ammattilaisraati. Paneelin lopputuloksena syntyi toimenpidelista konkreettisista ratkaisuista, jotka edistävät musiikkialan jälleenrakennusta. Keskustelun ammattilaisraadissa on Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen, Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö sekä Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen. Keskustelua moderoi Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula.

Asiantuntijaraati katsoi perustulon hyväksi ratkaisuksi pitkällä aikavälillä. Yhtä mieltä oltiin siitä, ettei tekijänoikeuskorvauksia tule huomioida työttömyyspäivärahan sovittelussa.Yritystuet nähtiin tavaksi, joilla valjastaa musiikkialan osaaminen. Business Finlandin kriteerit tulisi siten muuttaa, sillä ne eivät sovi pienille ja aloitteleville yrityksille, joita musiikkialalla on paljon.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nähtiin olevan avainasemassa tekijänoikeuslain kuntoon laittamisessa, jonka tavoitteena on taiteilijoiden neuvotteluvoiman parantaminen online-alustoja vastaan. Keskustelussa nostettiin esiin myös Veikkauksen ja kulttuurin välisen kytkyn poistaminen. Lopuksi todettiin että kulttuurin budjettileikkaukset on peruttava.

Muusikkojen liiton viestintäpäällikkö Sanni Kahilainen palkittiin Tulevaisuuden suunnannäyttäjä -palkinnolla

Musiikki & Media päättyi 8. lokakuuta järjestettyyn Industry Awards -gaalaan, jossa palkittiin musiikkialan toimijoita. Muusikkojen liiton viestintäpäällikkö Sanni Kahilaiselle myönnettiin Tulevaisuuden suunnannäyttäjä -palkinto ja Radio Helsingin sisältöjohtaja ja toimittaja Maria Veitolalle Vuoden toimittaja -palkinto MUSA VAI BISNES -ohjelmasta. Radio Helsinki on vuoden radio ja G Livelab Tampere vuoden venue.

Lue lisää >