Musiikin esittäjät vetoavat nykyaikaisen ja reilun EU-tekijänoikeus­lainsäädännön puolesta

Muusikkojen liitto vetoaa Euroopan parlamentin jäseniin uuden tekijänoikeusdirektiivin puolesta. Direktiivistä on neuvoteltu useita vuosia EU:ssa ja sen toteutuminen olisi merkittävä askel reilumman tekijänoikeuslainsäädännön edistämiseksi.

Direktiivin nykyinen versio, joka tulee äänestykseen Euroopan parlamentin täysistunnossa tiistaina 26. maaliskuuta 2019, on monenlaisten kompromissien tulos, eikä se kaikilta osin vastaa musiikin esittäjien alkuperäisiä tavoitteita. Se kuitenkin sisältää merkittäviä parannuksia musiikin esittäjien asemaan. Direktiivi sisältää määräyksiä, jotka puuttuvat Suomen laista, vaikka niiden puolesta on kampanjoitu vuosikymmeniä. Järkevästi implementoituna direktiivi hyödyttää verkon käyttäjiä, tekijöitä ja esittäviä taiteilijoita.

Direktiivi mahdollistaa sen, että osa verkossa tarjolla olevan taiteen ja kulttuurin arvosta palautuu takaisin taiteen ja kulttuurin tekijöille. Arvon läpinäkyvä palautuminen on edellytys innovatiiviselle, laadukkaalle ja monimuotoiselle taiteelle ja kulttuurille verkossa.

Direktiivi muodostaa kokonaisuuden, jossa artiklojen välillä vallitsee keskinäinen riippuvuus- ja vaikutussuhde, joten myös yhtä tai kahta artiklaa vastaan äänestäminen merkitsisi koko direktiivin torjumista. Se vaarantaisi esimerkiksi etäopetuksen kehittymisen, kulttuuriperinnön digitoinnin ja sisältöjen laajan lisensoinnin koulujen ja kirjastojen käyttöön sekä sisältöjä luovien tekijöiden ja taiteilijoiden tasapainoisemman neuvotteluaseman ja kohtuullisen ja läpinäkyvän korvauksen heidän työnsä tulosten käytöstä verkossa.

Direktiivi ei rajoita verkon käyttäjien toimintavapautta, vaan vahvistaa ilmaisunvapautta ja tekijänoikeudella suojatun aineiston saatavuutta, kun aineistoa voidaan lisensoida internet-alustoille. Verkon käyttäjien suoja tekijänoikeusloukkauksia vastaan paranee, kun direktiivi korostaa verkkoalustojen vastuuta ja edistää lisenssisopimusten syntymistä tekijäjärjestöjen kanssa.

’’Tekijänoikeuden kehittäminen on olennaisen tärkeä musiikin esittäjien työskentelyn ja menestymisen edellytys Suomessa ja Euroopassa. Direktiivi luo tasaisemman pelikentän kaikille osapuolille ja paremmat edellytykset verkon kulttuuritarjonnalle’’, toteaa Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen.