Muodollinen työsuhde ei ole työsuhde

Erilaiset kevytyrittäjille suunnatut palvelut ovat nostaneet suosiotaan muusikkojen keskuudessa. Laki ei tunne sanaa kevytyrittäjä, vaan termin on lanseerannut Ukko.fi-laskutuspalvelu (HS 22.11.2017). Kevytyrittäjän erottaa muista yrittäjistä se, että hänellä ei ole y-tunnusta. Tällöin palkkio maksetaan yrittäjälle niin, että siitä vähennetään verokortin mukainen ennakkovero. Siksi kevytyrittäjä saattaa saada palveluntarjoajalta palkkiolaskelman, joka muistuttaa työsuhteen palkkatodistusta.

Jotkut palveluntarjoajat käyttävät yhteistyöstään termiä muodollinen työsuhde tai verotuksellinen työsuhde. Tällaisessa toimeksiantosuhteessa palkkionmaksu näyttää verottajan suuntaan työsuhteelta, koska maksaja voi eritellä verottomien kulukorvausten ja verotettavan työkorvauksen osuudet toisistaan. Kyse ei silti ole sellaisesta juridisesta työsuhteesta, jossa maksajalla olisi työnantajan vastuu esimerkiksi keikkojen tarjoamisen tai palkan maksamisen suhteen silloin, kun tilaaja on jättänyt laskun maksamatta. Jos lasku jää maksamatta, ei muusikko voi myöskään tehdä palkkaturvahakemusta, koska valtion palkkaturvatakaus on voimassa vain työsuhteissa. Muusikkoyrittäjän apuna on kuitenkin Muusikkojen liiton jäsenetu, Lowell Oy:n (ent. Lindorff) muistutus- ja perintäpalvelu, ellei muusikko ole sopinut perintäpalvelusta kevytyrittäjyyspalvelua tarjoavan yrityksen kanssa. Muusikkoyrittäjän on otettava myös asianmukainen YEL-vakuutus sekä pohdittava ALV-velvolliseksi hakeutumista.

Kevytyrittäjyys on joustava tapa aloittaa yritystoiminta, jos yrittäjyys kiinnostaa. Jos taas tekee työnsä mieluummin työsuhteessa, kannattaa hakeutua sellaisen ohjelmatoimiston listoille, joka toimii muusikkojen työnantajana. Tällaisiin toimijoihin kuuluu muun muassa Stagent Oy, jonka pienosakas Muusikkojen liitto on.