MES:n erityistyöskentelytuki koronatilanteen helpottamiseen

Musiikin edistämissäätiö (MES) jakaa yhteensä 400 000 euron erityistyöskentelytuen yksityishenkilöille koronaepidemian musiikin alalle aiheuttamien ongelmien helpottamiseksi. Erityishaun lisäresurssina on 300 000 euroa MES:n luovan ja esittävän puolen taustayhteisöjen mahdollistamaa koronaerityistukea.

MES:n erityistyöskentelytuki on haettavana 31. lokakuuta 2021 saakka. Tuen voi käyttää ajanjaksolla 1.12.2021–30.6.2022, eikä sitä myönnetä takautuvasti. Tuen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys tuen käytöstä käyttöajan päättyessä.

Tuen suuruus

Tuen suuruus on yksityishenkilölle 1 900 €/kk. Tuki voidaan myöntää 1, 2 tai 3 kuukauden yhdenjaksoiseen työskentelyyn. Työryhmän jäsenille tuki voidaan myöntää myös kahden viikon jaksolle (950,00 €).

Kenelle tarkoitettu

Tuki on tarkoitettu alalla aktiivisesti ja ammattimaisesti toimiville tekijöille, joilla on aiempaa näyttöä taiteellisesta työstä.

Mihin tarkoitukseen

Työskentelytukea voi hakea

  • luovaan työhön kuten säveltämiseen, sanoittamiseen ja sovittamiseen,
  • esittävään toimintaan kuten esiintymisten/levytyksen ohjelmiston harjoitteluun tai
  • yhteisesti näiden molempien tekemiseen

Pitkittyneen koronatilanteen ja sen edelleen alalla tuntuvien vaikutusten johdosta työskentelytukea on mahdollista hakea ohjelmiston valmisteluun, harjoitteluun ja ammattitaidon ylläpitämiseen yleisesti.

Arviointiperusteet

Tuet myönnetään hakemusten työsuunnitelman perusteella, jolloin arvioinnissa käytetään vertaisarviointia sekä kokonaisarviointia. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon muiden tahojen myöntämät tuet.

Hae tukea >

Lisätiedot

Asiakaspalvelu:
puh. +358 50 417 3827
mes@musiikinedistamissaatio.fi