MES:n erityistyöskentelytuelle jatkoa Sanoma Oyj:n lahjoituksen myötä

Sanoma Oyj on lahjoittanut Musiikin edistämissäätiölle noin 350 000 euroa jaettavaksi edelleen vapaalla kentällä toimiville Suomessa asuville muusikoille ja musiikintekijöille koronapandemian aiheuttamien ongelmien helpottamiseen. Summa jaetaan muusikoille ja musiikintekijöille lyhentämättömänä Musiikin edistämissäätiön kautta. Työskentelytuen suuruus on 1 733 euroa, ja hakuaika on 12.–19. kesäkuuta 2020.

Lahjoitusvara jaetaan erityistyöskentelytukena. Se myönnetään yksityishenkilöille tai yhtyeiden/työryhmien jäsenille yhden kuukauden kestävään työskentelyyn. Jos hakija kuuluu työryhmään, hakemuksessa on mainittava työryhmän tai yhtyeen nimi.

Hakijan tulee esittää perusteltu työsuunnitelma luovaan työhön kuten säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen tai esiintymisten/levytyksen ohjelmiston harjoitteluun tai yhteisesti näiden molempien kokonaisuuteen.

Tuki on tarkoitettu alalla aktiivisesti ja ammattimaisesti toimiville tekijöille ja esiintyville taiteilijoille, joilla on jo aiempaa näyttöä taiteellisesta työstä. Työskentelytuen suuruus on 1 733 €. Tuki on haettavissa 12.–19. kesäkuuta 2020.

Työskentelytuki on henkilökohtainen apuraha ja se on tarkoitettu kattamaan tavanomaisia henkilökohtaisia elinkustannuksia työskentelyjakson aikana. Työskentelytuen kanssa ei voi samanaikaisesti nauttia toista vastaavaa apurahaa tai palkkaa. Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät apurahat.

Erityistyöskentelytuen haussa on tärkeä lisäkysymys siitä, mitkä ovat hakijalle koronapandemian vuoksi aiheutuneet menetykset taiteellisessa työssä ja mitkä ovat näiden menetysten taloudelliset vaikutukset. Haussa kysytään myös mitkä mahdolliset muut korona-ajan tuet (myöntäjä/tuen määrä) hakija on jo saanut.

Hakemukset käsittelee alan asiantuntijoista koostuva MES:n työskentelytuen toimikunta. Päätökset ilmoitetaan kaikille kirjallisesti.

Aikataulu

Tuen hakuaika: 12.–19.6.2020
Toimikuntatyö: 20.–29.6.2020
Päätökset hakijoille 30.6.2020

Sanoma Oyj:n lahjoitus on aloituspotti Anna sen soida -kampanjalle, jonka tavoitteena on kerätä yhteensä miljoonan euron tukipaketti suomalaisen musiikin hyväksi.

Lue lisää MES:n sivuilta >

Lisätiedot:
Musiikin edistämissäätiö
+358 (0) 9 6803 4042
mes@musiikinedistamissaatio.fi
www.musiikinedistamissaatio.fi