Luovuttamaton korvausoikeus: vain lakimuutos takaa oikeudenmukaisuuden

Hallitusohjelmatavoitteissaan kaudelle 2023–27 Muusikkojen liitto peräänkuuluttaa musiikin esittäjien oikeutta asianmukaiseen ja oikeasuhtaiseen korvaukseen suoratoistokäytöstä. Korvaus suoratoistosta ei tällä hetkellä toteudu tekijänoikeusdirektiivin mukaisesti, ja tämä tulee korjata tekijänoikeuslain muutoksella.

”Tekijänoikeusdirektiivin 18 artikla edellyttää, että kun tekijät ja esittävät taiteilijat lisensoivat tai siirtävät yksinoikeutensa teostensa tai muun suojatun aineistonsa hyödyntämiseen, heillä on oikeus saada asianmukainen ja oikeasuhteinen korvaus”, kertoo Muusikkojen liiton juristi Ilona Vartiainen.

Musiikin käyttö on digipalvelujen myötä kasvanut valtavasti, mutta musiikin esittäjän saama korvaus on samalla pienentynyt merkittävästi. Kehitys on johtanut siihen, ettei ääniteteollisuus enää juurikaan tuota esittäjille tuloa.

Radiosta suoratoistoon: korvaukset saatava kohdalleen

Direktiivin mukaista käytäntöä vastaava korvausoikeus on ollut käytössä Suomessakin jo pitkään musiikin radiokäytössä: radiokanavat maksavat musiikin käytöstä musiikin esittäjiä ja äänitetuottajia edustavalle tekijänoikeusjärjestö Gramexille, joka tilittää korvaukset eteenpäin äänitteellä esiintyville muusikoille ja äänitteen tuottajille.

Kun musiikin kuuntelu on siirtynyt radiosta suoratoistopalveluihin, tulee myös oikeuksien siirtyä sinne, missä musiikkia kuunnellaan.

Esittäjien epäoikeudenmukainen tilanne

”Tällä hetkellä musiikin esittäjät eivät saa asianmukaista – useissa tapauksissa juuri minkäänlaista –korvausta suoratoistopalveluista”, Ilona Vartiainen toteaa.

Tekijät (säveltäjät, sovittajat ja sanoittajat) saavat kollektiivisopimusten myötä Teoston kautta suoratoistotuotosta 15 %. Artistit kuitenkin neuvottelevat osuutensa itse, minkä myötä se on jäänyt 8 %:iin, eikä muusikoille tuloudu suoratoistosta mitään.

Musiikin esittäjät neuvottelevat usein itse korvauksestaan kansainvälisten suurten levy-yhtiöiden kanssa. Neuvotteluasema suhteessa suuriin levy-yhtiöihin on musiikin esittäjien osalta hyvin heikko, minkä vuoksi tehdyt sopimukset eivät takaa heille asianmukaista korvausta musiikin suoratoistosta.

”Kun levyttävä artisti tekee äänitteen, suoratoistosta maksettavasta korvauksesta sovitaan levy-yhtiön ja artistin välillä useimmiten levytyssopimuksella. Artistien sopimuksenmukainen rojalti on usein hyvin pieni, vain noin 20 prosentin luokkaa”, taustoittaa Vartiainen.

Yksittäisen kuuntelun tuottaessa kokonaisuudessaan vain noin 0,003–0,005 euroa tarvitaan valtavasti striimauskertoja, jotta artistille tuloutuisi edes kohtuullisesti tuloja suoratoistokäytöstä oman levytyssopimuksensa perusteella.

Äänitteillä esiintyvät studiomuusikot taas saavat levy-yhtiöiltä normaalisti vain kertakorvauksen vastineeksi oikeuksiensa lunastamisesta, eli he eivät saa minkäänlaisia korvauksia suoratoistokäytöstä.

“Studiomuusikko voi siis soittaa kaikkien aikojen menestyneimmällä äänitteellä, ja silti hänelle maksetaan esityksensä tallentamisesta vain kertakorvaus”, sanoo Vartiainen.

Suomi ei saa jäädä jälkeen

Artistien osuuden korottaminen oikealle tasolle tulee toteuttaa lakimuutoksella, sillä muilla keinoin on mahdoton taata heikomman sopimusosapuolen oikeudenmukainen osuus tulonjaossa. Lakimuutoksen myötä korvausoikeuden tulee kuulua artistien lisäksi muusikoille ja muille esittäjille.

Esimerkiksi Espanjassa ja Belgiassa direktiivin mukainen suoratoistoa koskeva korvausoikeus on pantu täytäntöön. Suomi ei saa jäädä kehityksessä jälkeen. Alan kestävä kehitys edellyttää, että esittäjille taataan kohtuullinen korvaus direktiivin mukaisesti.

”Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että suoratoistopalvelut olisivat velvollisia maksamaan osan musiikin käytöstä kertyvistä tuloista Gramexille samalla tavalla kuin radiokanavatkin. Näin musiikin esittäjät saisivat korvauksia Gramexin kautta myös suoratoistokäytöstä – eli sieltä, missä musiikkia tosiasiallisesti eniten kuunnellaan”, Ilona Vartiainen kiteyttää.

 


Artikkeleissaan Kollektiivisopimuksella oikeasuhtainen korvaus suoratoistokäytöstä ja Asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus myös suoratoistokäytöstä Ilona Vartiainen esittelee asiaa perinpohjaisesti.

Korvausoikeuden lisäksi suoratoiston tulonjakomallia kokonaisuudessaan on kehitettävä oikeudenmukaiseksi. Aiheeseen perehdyttiin esimerkiksi tuoreessa kansainvälisen artistijärjestö IAO:n Streams & Dreams –tutkimuksessa.