Liittovaltuusto keskusteli Muusikkojen liiton tulevaisuudesta

Muusikkojen liiton vuotuinen liittovaltuuston kokous oli koolla 20. toukokuuta 2019 G Livelabissa Helsingissä, ja edustettuna olivat kaikki liiton 23 osastoa ympäri Suomen.

Sääntömääräisten asioiden ohella valtuusto keskusteli Tampereen Muusikot ry:n esityksen pohjalta liiton organisaation kehittämisestä. Osastojen toiminnan aktivointi on haasteellista, ja myös liiton toimisto saattaisi tarvita lisäresursseja liiton jatkuvasti laajenevassa toiminnassa. Hallitus ehdotti jäsenkyselyn ja sidosryhmätutkimuksen järjestämistä pohjatiedoksi työryhmätyölle, jota Tampereen osaston esityksessä ehdotettiin. Hallitus kokoaa valtakunnallisen työryhmän selvittämään liiton organisaation kehittämismahdollisuuksia. Työryhmä antaa väliraportin liittovaltuustolle keväällä 2020 ja loppuraportin liittokokoukselle 2021. Hallitus harkitsee osaltaan, tarvitaanko mahdollisten muutosten toteuttamiseen sääntömuutoksia liittokokouksessa.

Freelancemuusikot ry oli esittänyt selvitystyötä, joka tähtäisi freelancetyösuhteissa sivukulujen hyödyntämiseen ennaltaehkäisevän terveydenhoidon toteuttamisessa. Hallitus lupasi toteuttaa selvityksen tarpeellisessa laajuudessa.

Freelancemuusikot esitti myös G Livelabeissa annettavaksi jäsenistölle alennuksia pääsylipuista ja baarituotteista. Klubin applikaation ohjelmointitiimin vetäjä Teemu Vähä-Ruka esitteli kesän aikana käyttöön tulevaa jäsenalennusjärjestelmää, joka tunnistaa jäsenen ja tarjoaa alennettuja ns. asiakasomistajahintoja.

Turun Muusikot ry tiedusteli esityksessään liiton 100-vuotishistoriikin valmistumisaikataulusta. Kokouksessa historiikin toimitustyön loppuun saattanut Lasse Lehtonen esitteli työn tuloksia ja valmista Muusikko edellä -kirjaa, jonka julkaisutilaisuus järjestettiin samana iltana G Livelabissa.

Kokouksen päätteeksi kokousväki pääsi kuuntelemaan G Livelabin virtuaaliakustiikan siivittämänä Pekka Kuusiston esittämänä kaksi sooloviulukappaletta.

Juhlakirjan julkistustilaisuuden jälkeen G Livelabissa alkoivat liiton, Freelancemuusikot ry:n ja klubin yhteistyönä toteuttamat jamit, joiden teemaksi muodostui spontaanisti monikulttuurisuus. Kun liiton historiikissa yksi kantava teema oli monen vuosikymmenen ajan ulkomaalaisten muusikkojen maahantulon vastustaminen, jamit osoittivat ympyrän sulkeutuneen. Lavalla kuultiin musiikkia eri puolilta maailmaa monikulttuurisen taiteilijajoukon esittämänä.

Kuva: Tero Ahonen.