Liittokokous peräänkuuluttaa tekoja yhdenvertaisuuden eteen

Muusikkojen liiton liittokokous maanantaina 30. toukokuuta 2022 Helsingin G Livelabissa kokosi yhteen 45 kokousedustajaa osastoista ympäri Suomen. Lisäksi paikalla oli hallituksen jäseniä ja toimiston väkeä. Kokouksessa käytiin läpi vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Edellisessä liittokokouksessa syyskuussa 2021 vuosittaisesta liittovaltuustosta päätettiin luopua, ja samalla siirryttiin vuotuiseen liittokokouskäytäntöön aiemman nelivuotisjakson sijaan. Tuolloin valittiin liiton hallitus, ja nyt pidetyssä kokouksessa päätettiin sen jatkavan tehtävässään.

Liiton hallitus

Syksyllä 2021 valittu hallitus jatkaa tehtävässään, ja uudeksi jäseneksi valittiin Reetta Ristimäki (Solistit ry). Kokouksessa arvottiin kahden vuoden jälkeen erovuorossa olevat viisi hallituksen jäsentä: Jussi Fredriksson, Jaakko Kämäräinen, Juho Viljanen, Anna Dantchev ja Pasi Salminen. Muut hallituksen jäsenet toimivat tehtävässä täyden nelivuotiskauden.

Hallituksen kokoonpano:

Puheenjohtaja: Ahti Vänttinen (Freelancemuusikot ry)

Varapuheenjohtajat: Pekka Lehti (Freelancemuusikot ry), Miikka Saarinen (Helsingin Muusikot ry)

Jäsenet: Juho Viljanen (Freelancemuusikot ry), Heta Forstén (Keski-Suomen Muusikot ry), Mia Kari (Lahden Muusikot ry), Ritva Kaukola (Helsingin Muusikot ry), Timo Pulakka (Helsingin Muusikot ry), Jaakko Kämäräinen (Freelancemuusikot ry), Pasi Salminen (Oulun Muusikot ry), Anna Dantchev (Freelancemuusikot ry), Jussi Fredriksson (Freelancemuusikot ry) ja Reetta Ristimäki (Solistit ry).

Liittokokouksen puheenjohtajaksi nelivuotiskaudeksi valittiin Patrik Stenström (Helsingin Muusikot ry) ja varapuheenjohtajiksi Jenni Karjalainen (Freelancemuusikot ry) ja Pasi Lyysaari (Turun Muusikot ry). Kokouksen sihteerinä toimi liiton sopimuspäällikkö Mirkka Kivilehto.

Julkilausumassa peräänkuulutetaan yhdenvertaisuutta

Julkilausumassaan liittokokous kutsuu koko musiikkialan ja ammattiyhdistysliikkeen mukaan yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja inkluusion edistämiseen.

Muusikkojen liitto sitoutuu tekoihin yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja inkluusion parantamiseksi sekä turvallisempien tilojen luomiseksi. Musiikin esittäjien yhteisö edistää kaikkien ammattilaisten yhdenvertaista pääsyä mukaan toimintaan. Muusikkojen liitto kutsuu työhön mukaan Suomen koko musiikkialan ja ammattiyhdistysliikkeen.

Lue julkilausuma >

Kaikkien orkesteri -hanke orkestereiden toimintaedellytyksiä edistämässä

Liittokokouksessa kuultiin projektipäällikkö Hanna Isolammin puheenvuoro liiton Kaikkien orkesteri -hankkeen tilanteesta. Hankkeessa kartoitetaan orkesteritoiminnan alueellista ja valtakunnallista vaikuttavuutta ja kehitetään sen mittareita.

Double Trouble avasi kokouspäivän

Liittokokous käynnistyi musiikilla, kun Sirja Nironen (sello) ja Kasmir Uusitupa (viulu) esittivät Sauli Zinovjevin säveltämän, vuonna 2021 kantaesitetyn teoksen Double Trouble.

Kiitokset kaikille kokousedustajille ja esiintyjille!