Liiton varapuheenjohtaja Pekka Lehti MTV Uutisten haastattelussa: ”Ei ole yllätys, että musiikkialalla on seksuaalista häirintää”

MTV haastatteli Muusikkojen liiton varapuheenjohtaja Pekka Lehteä Punkstoo-Instagram-tilin sosiaalisessa mediassa esiin nostamasta seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta punk- ja metallimusiikin piireissä. Lehden mukaan ongelma ei ole sitoutunut tiettyihin musiikkilajeihin.

Punkstoo-tilin esiin nostamasta seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta punk- ja metallimusiikin piireissä on herättänyt paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa sekä laajemmin musiikkialan keskuudessa. Ongelma ei ole yhteen musiikkilajiin sitoutunut, vaan häirintää ja ahdistelua kohdataan laajasti musiikkialalla.

Muusikkojen liiton varapuheenjohtaja Pekka Lehti kertoo MTV:n haastattelussa, ettei tieto musiikkialalla tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä tule yllätyksenä. Muusikkojen liiton vuonna 2018 tekemän selvityksen mukaan jopa noin 50 prosenttia naisvastaajista kertoi joutuneensa seksuaalisen häirinnän kohteeksi työtilanteissa tai työpaikoilla.

Muusikot kohtaavat häirintää julkisilla paikoilla, klubeilla, musiikkialan gaaloissa ja keikoilla. Häirintää kohdataan myös yleisön puolelta.

”Häirintää kohdataan työpaikoilla samalla tapaa kuin yleensäkin, että valta-asemassa ylempänä oleva häiritsee työntekijää”, Lehti kertoo.

Vuonna 2018 tehdyn selvityksen mukaan seksuaalista häirintää ei välttämättä tunnisteta. Tietoisuus aiheesta on lisääntynyt, ja häirintätilanteet tunnistetaan paremmin ja siihen puututaan herkemmin. ”On hyvä, että näitä asioita tulee esille, jotta näistä päästään keskustelemaan, ja pääsemme toimimaan sen eteen, että tämä saataisiin kitkettyä pois”, toteaa Lehti.

Katso haastattelu MTV:n sivuilla > 

Muusikkojen liitto selvitti keväällä 2018 jäsenistönsä kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä musiikkialalla

Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa seksuaalisen häirinnän yleisyyttä ja tyypillisiä tilanteita sekä saada tietoa siitä, millä tavoin siihen alan työyhteisöissä yleensä suhtaudutaan.

Tutkija Elina Seyen toteuttaman tutkimuksen perusteella seksuaalista häirintää sekä muuta syrjintää kokevat musiikkialalla eniten naiset, nuoret ja freelancerit. Häirinnän, ahdistelun tai väkivallan kohteeksi työyhteisössä tai työhön liittyvissä tilanteissa kertoi joutuneensa 36 % kaikista vastaajista. 58 %:lla vastaajista ei tällaisia kokemuksia ollut ja 6 % vastaajista ei ollut varma asiasta. Naisvastaajista 51 % oli kokenut seksuaalista häirintää, kun taas miesvastaajista häirintää oli kokenut 20 %.

Tyypillisin seksuaalisen häirinnän muoto oli fyysinen lähentely tai sopimaton koskettelu, ja lisäksi erityisesti naisiin kohdistuu sanallista häirintää, kuten seksuaalissävytteistä vitsailua ja ulkonäön kommentointia. Naisvastaajat myös arvioivat seksuaalisen häirinnän musiikkialalla yleisemmäksi kuin miesvastaajat.

Lue lisää selvityksestä >