Kyselytutkimus ammattiorkesterien puupuhaltajien multi-instrumentalismista

Helsingin yliopistossa kandidaatintutkinnon opinnäytetyötä tekevä opiskelija Markku Hainari tutkii ammattiorkesterien puupuhaltajien multi-instrumentalismia.

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat ensisijaisesti ammattiorkesterissa useampaa kuin yhtä puupuhallinta soittavat, mutta yhtä hyvin myös muut ammattiorkesterien puupuhaltajat voivat halutessaan vastata kyselyyn. Tarkoituksena on selvittää ammattiorkesterien puupuhaltajien käsityksiä ja kokemuksia multi-instrumentalismista. Kyselylomakkeen kautta voi halutessaan jättää myös yhteystiedot yksilöhaastattelua varten.

Tutkimukseen voi vastata 31. tammikuuta saakka.

Vastaa kyselyyn >