Kysely itsensätyöllistäjille

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa tutkimuksen itsensätyöllistämisestä ja jakamistaloudesta työelämän murroksessa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää itsensätyöllistämisen nykyistä laajuutta ja merkitystä kasvun ja uusien työpaikkojen synnyttämiseksi tulevaisuuden työmarkkinoilla. Selvitystyö käynnistyi kesäkuussa 2016 ja tutkimuksen raportti valmistuu joulukuussa 2016. Kyselyn tuloksia hyödynnetään myös itsensätyöllistäjiin liittyvässä työttömyysturvan muutostarpeita kartoittavassa selvityksessä.

Osana selvitystä toteutetaan sähköinen kysely pää- ja sivutoimisesti toimiville itsensätyöllistäjille eli yksinyrittäjille, ammatinharjoittajille, freelancereille ja apurahansaajille.

Vastaa kyselyyn >