Kuuntele jälkikäteen: Musiikista voimaa! -vaalipaneelissa puhuttiin musiikkialan potentiaalista ja toimintaedellytyksistä

Seitsemän eduskuntavaaliehdokasta kokoontui Savoy-teatteriin musiikkialan järjestöjen järjestämään vaalipaneeliin torstaina 23. maaliskuuta 2023 keskustelemaan musiikkialan ajankohtaisista asioista sekä toimenpiteistä sen toimintaedellytysten parantamiseksi. Tilaisuudessa esiintyi artisti Hassan Maikal.

Eduskuntavaaliehdokkaat Anders Adlercreutz (r.), Veronika Honkasalo (vas.), Saara Hyrkkö (vihr.), Mikko Kärnä (kesk.), Sari Multala (kok.), Tom Packalén (ps.) sekä Nasima Razmyar (sd.) kokoontuivat Savoy-teatterissa järjestettyyn Musiikista voimaa! -vaalipaneeliin torstaina 23. maaliskuuta 2023 keskustelemaan musiikkialan ajankohtaisista asioista vaalien kynnyksellä. Moderaattori Kaisa Rönkön johdolla käsiteltiin kysymyksiä muun muassa kulttuuribudjetista, tekijänoikeuksista, työttömyysturvan kehittämisestä sekä musiikkialan toimijoiden toimintaedellytysten parantamisesta.

Sosiaaliturva kuntoon

Moni taiteilija on yhtä aikaa palkansaaja, yrittäjä ja apurahansaaja. Työn eri muodot vakuutetaan eri järjestelmässä, jolloin moni putoaa turvaverkkojen ulkopuolelle. Suomen Musiikintekijöiden Markus Nordenstrengin mukaan TE-toimistot tarvitsisivat lisää ymmärrystä luovan alan työn luonteesta, sillä niillä on työttömyysturva-asioissa liikaa tulkinnanvaraa. Nordenstreng muistuttaa, että itsensätyöllistäjät ja yrittäjät jäävät usein sosiaaliturvan ulkopuolelle.

Hyrkkö, Kärnä, Honkasalo ja Packalén ehdottivat ratkaisuksi muun muassa perustuloa, jota kokeiltiin edellisellä hallituskaudella. Myös Irlannin mallin mukainen taiteilijoiden perustulokokeilu, jossa tuen piiriin kuuluville taiteilijoille maksettaisiin tuntipalkkaista perustuloa, olisi Hyrkön mielestä pohdinnan arvoinen idea. Toinen useaan kertaan esille noussut ratkaisuehdotus oli yhdistelmävakuutus, jota Hyrkkö, Adlercreutz, Razmyar, Multala ja Packalén kannattavat. Panelistien keskuudessa oli vahva konsensus siitä, että yhteiskunnan on tunnistettava erilaiset työn tekemisen muodot.

Vapaan kentän vahvistaminen

Paneelissa keskusteltiin muun muassa musiikin vapaan kentän kasvun, monimuotoisuuden ja saavutettavuuden mahdollistamisesta. Vapaalla kentällä on monia toimijoita joille julkinen tuki on toiminnan edellytys, mutta myös niitä jotka tarvitsevat vain jonkin verran tukea päästäkseen omilleen. Panelistien puheenvuoroissa nousivat esille muun muassa kuntien rooli, verokannustimet, kulttuuribudjetin kasvattaminen, valtion budjettiin siirrettyjen veikkausvoittovarojen oikeasuhtainen kohdentaminen sekä dialogi musiikkialan kanssa yhteisten ratkaisujen etsimisessä.

Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen muistutti kommentissaan musiikin vapaan kentän laajuudesta – kaikki valtionosuuden ulkopuolelle jäävät toimijat kuuluvat vapaaseen kenttään. Vänttinen kertoi monien vain vähän tukea tarvitsevien toimijoiden jäävän kokonaan ilman tukea, mikä voi johtaa toimijoiden määrän vähenemiseen. Vänttinen nosti esimerkiksi tilaisuuden tapahtumapaikkana toimineen Savoy-teatterin – elinkelpoisen estradin, jonka tulevaisuus on epävarma.

Luovat alat talouden kasvun mahdollistajana

Panelisteja pyydettiin esittämään keskeisiä keinoja luovan alan kasvun tukemiseksi. Suomesta löytyy osaamista viedä taidetta maailmalle, ja luovien alojen kasvun toimenpiteitä on kehitettävä yhdessä alan toimijoiden kanssa. Honkasalo ehdotti ratkaisuksi kulttuuripoliittista selontekoa, johon osallistettaisiin laajasti koko kenttää. Myös Multala, Packalén ja Hyrkkö painottivat puheenvuoroissaan kentän osallistamisen tärkeyttä. Teoston toimitusjohtaja Risto Salmisen mukaan kulttuurialan kasvuun tulisi panostaa visio- ja strategiatyöllä. Suomen Säveltäjien toiminnanjohtaja Vappu Verronen painotti ruohonjuuritason resursointia: uudet ilmiöt pääsevät syntymään vain riittävän tuen turvin.

Tekijänoikeussuojan suuntaviivat

Panelistit puhuivat tilaisuudessa myös tekijänoikeussuojan kehittämisen puolesta. Internet ja digitalisaatio ovat mullistaneet musiikin kuluttamisen tavat, eikä lainsäädäntö ole pysynyt perässä. Luovan työn tekijöille kuuluu korvaus tehdystä työstä, mutta yksittäiset tekijät jäävät helposti alan monikansallisten suuryritysten jalkoihin. Tekijänoikeuslain uudistus oli panelisteista merkittävä askel oikeaan suuntaan. Gramexin edunvalvontajohtaja Lauri Kaira muistutti tekijänoikeuden olevan erittäin yksinkertainen asia – taiteilijan omistusoikeus luomaansa teokseen. Kun taiteilija omistaa teoksensa, hän pystyy saamaan korvausta sen käytöstä.

Tilaisuudessa esiintyi artisti Hassan Maikal.

Kuuntele keskustelu jälkikäteen

Keskustelu on kuunneltavissa on-demandina Radio Helsingin nettisivuilla ja sovelluksessa sekä podcast-palveluissa.

Vaalipaneelin järjestivät Muusikkojen liitto, Gramex, Musiikin edistämissäätiö, Suomen Musiikintekijät, Suomen Musiikkikustantajat, Suomen Säveltäjät ja Teosto.

Kuvat: Sanni Kahilainen ja Sami Vähäkangas