Kun keikka peruuntuu lakon takia

Työsuhteisen keikan peruuntuessa toisen alan lakon takia palkka täytyy silti maksaa seitsemältä ensimmäiseltä lakon takia peruuntuneelta työpäivältä.

Mikäli keikka on sovittu yrittäjänä tai yrittäjäasemassa, eli ei-työsuhteisesti, peruuntumistilanteessa korvausvelvollisuus riippuu tehdystä sopimuksesta. Lakko voi olla tällaisessa sopimussuhteessa ns. ylivoimainen este (force majeure), jolloin korvausvelvollisuutta ei toimeksiantajalla tai tilaajalla ole.

Muusikkojen liiton sopimuspäällikkö Miika Tarhio mainitsee esimerkkinä tilanteen, jossa ohjelmatoimisto on myynyt työsuhteisen keikan muusikoille laivalle, joka on lakon piirissä.

”Muusikoilla on oikeus saada palkkansa lakkotilannetta koskevan erityissäännöksen perusteella”, Tarhio toteaa.