KulttuuriVOS-uudistuksen teesit ja periaatteet julkistettu

Museoiden, orkestereiden ja teattereiden (ml. tanssi ja sirkus) valtionrahoitusuudistuksen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen 14. helmikuuta, jolloin opetus- ja kulttuuriministeriön kutsuma asiantuntijaryhmä luovutti ryhmän puheenjohtajan, muusikko Jaakko Kuusiston johdolla työnsä tulokset opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Kentän kanssa vuoropuhelussa valmistellun ensimmäisen vaiheen lopputuloksena syntyi neljä teesiä, ja niiden pohjalta hahmoteltiin rahoituksen periaatteet.

Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa on pyritty kiteyttämään näkemys kulttuurikentän nykytilasta, muutostarpeista ja tavoitetilasta, Kahdeksassa laaditussa teesissä korostuvat kulttuuriperinnön vaaliminen, laadun arvioinnin merkitys sekä alueellinen saatavuus. Niiden pohjalta on muotoiltu rahoituksen periaatteet, joiden pohjalta jatkossa luodaan konkreettinen rahoitusmalli.

– Toisessa vaiheessa asiantuntijaryhmä laatii ehdotuksen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja valmistelee tarvittavat säädösmuutosehdotukset, ministeri Grahn-Laasonen kertoo jatkotyöstä. – Tässä työssä asiantuntijaryhmä ottaa pohjaksi teesien linjaukset, jotka kuvaavat asiantuntijatyöryhmän muodostaman taide- ja kulttuuripoliittisen tavoitetilan.

Rahoituksen periaatteet ovat

1. Esittävien taiteiden ja museoiden rahoitusjärjestelmä huomioi yhteiskunnan monet erilaiset kulttuuriset tarpeet.

2. Varmistetaan palvelujen alueellinen saatavuus ja monipuolisuus.

3. Uudistus kokoaa valtion rahoituksen yhdeksi kokonaisuudeksi, joka koostuu eri toimijatyypit tunnistavista kategorioista ja tehtäväpohjaisista elementeistä.

4. Kaikissa kategorioissa kriteerien toteutumista tarkastellaan määräajoin. Määräajat ovat eripituisia. Tämä luo mahdollisuuksia sekä pitkäjänteiseen toimintaan että esittävissä taiteissa vaihtuvuuteen.

Lue lisää Sitran sivuilta >
Teesit ja periaattet -pdf >
Tiedote OKM:n sivuilla >