Kulttuuria ja olettamuksia

Freelancemuusikko voi työssään kohdata ongelmia, kun tehtyä sopimusta ei noudateta – ja oikeastaan hyvin usein ongelmatilanteet johtuvat siitä, ettei mitään sopimusta ylipäätään ole olemassa. Alalle on kehittynyt olettamuksia muusikon roolista ja asioiden hoitamisesta. Muusikon näkökulma on tietysti selvä: lähtökohtaisesti ammattilainen olettaa saavansa työstään palkkaa.

Kollektiivisopimusten piirissä työskentelyn tekee helpoksi se, että palkkioista on yleisellä tasolla neuvoteltu ja minimikorvaukset sovittu, mutta muussa freelancetyössä jokainen työtilaisuus vaatii oman neuvottelunsa. Toisinaan tilaajapuolen olettamukset eivät ole kovin mairittelevia muusikon näkökulmasta. Korvaukset voivat olla yllättävän pieniä, ja niihin saattaa liittyä omituisia käytäntöjä, kuten palkkion maksaminen kulu- tai työkorvauksina tms. Muusikon palkka tuntuu olevan kynnyskysymys jopa sellaisissa tuotannoissa, joissa muutoin ollaan valmiita tekemään suuriakin taloudellisia panostuksia.

Mistä tämä johtuu? Onko joku joskus lähtenyt polkuhinnalla tai ilmaiseksi keikalle, ja sen jälkeen oletetaan että samaa käytäntöä voidaan soveltaa jatkossakin? Onko käsitys soittamisen ilosta niin vankka, että siitä ei tarvitse maksaa? Usein otetaan esille näkyvyys jota muusikko voi saada sillä kustannuksella, että esiintyy halvemmalla. Sehän voi sitten poikia lisää töitä.

Korkeankin profiilin tapahtuman yhteydessä voi törmätä siihen, että tarjotaan näkyvyyttä palkkioiden sijaan.  Tästä hyvä esimerkki on taannoin esillä ollut ensi syksynä järjestettävä Suomen juhlavuoden tiimoilta kulttuuriin keskittyvä gaalatapahtuma.

Eräälle muusikolle oli vastikään tarjottu mahdollisuutta esiintyä tapahtumassa korvauksetta sillä verukkeella, että keikan mukanaan tuoma näkyvyys olisi jollain lailla merkittävää. Jos tätä näkyvyysaspektia alkaa tarkemmin ajatella, niin toki se voi olla hienoa olla esillä ja päästä laajemmankin yleisön nähtäville television tai internetin välityksellä, mutta siitä ei ammattimuusikon työssä ole kyse.

Ammattimuusikolle soittaminen on työtä, joka useimmiten tapahtuu yleisön edessä tai suoritteita välitetään yleisön saataville. Tuskin catering-firmakaan on tapahtumassa saadakseen vain näkyvyyttä valmistamilleen tarjoiluille. Näitä esimerkkejähän löytyy. Voihan näkyvyydestä olla hyötyä, ja se voi luoda positiivista mielikuvaa esiintyjästä, mutta sillä ei kompensoida työn arvoa. Toisesta kulmasta mietittynä tilanne on jopa päinvastainen: kollektiivisopimusten puolella tv-työn palkkiot ovat verrattain korkeampia muihin verrattuina.

Mainitsemani jäsen näki kohtaamassaan tilanteessa epäkohdan ja päätti ottaa asiaan kantaa julkisesti, ensin sosiaalisessa mediassa ja myöhemmin valtakunnallisen tiedotusvälineen tekemässä jutussa, jossa itsekin asiaa kommentoin. Seuraus tästä oli se, että tapahtumajärjestäjä lähestyi minua keskustellakseen muusikkojen palkkiotasosta. Tapaamisia järjestettiin aktiivisen sähköpostien vaihdon lomassa. Lopputuloksena tapahtumanjärjestäjä suostui noudattamaan liiton linjaamia palkkiosuosituksia.

Jos muusikko työskentelee ns. ohjatuissa olosuhteissa tv-tuotannon ehdoilla, jotka edellyttävät esim. kameraharjoituksia, muusikolle tulee maksaa vähintään Ylen keikkasopimuksen mukaiset minimipalkkiot. Muissa tapauksissa sovelletaan liiton suositustariffia, ja jos keikkaa kuvataan televisioon tai striimataan, sovelletaan lisäksi Ylen keikkasopimuksen tapahtumataltiointiliitettä, kuten esimerkkitapauksen yhteydessä on mahdollista.

Summa summarum: osapuolilla oli kaksi erilaista olettamusta. Tilaaja uskoi muusikkojen lähtevän näkyvyyden perässä esiintymään halvalla tai jopa ilmaiseksi, kun taas muusikko oli sitä mieltä, että ammattilaisen kuuluu saada työstään asiaan kuuluva palkka. Kun kissa oli nostettu pöydälle, päästiin tilanteeseen, jossa saatiin neuvoteltua lähtökohtainen korvaustaso kaikille tilaisuudessa esiintyville muusikoille.

Tämä tapaus on hyvä esimerkki siitä, että meidän muusikkojen kannattaa pitää olettamuksistamme kiinni ja vaatia työstämme asiaan kuuluva korvaus. Rohkeutta siis neuvottelutilanteisiin ja mahdollisten epäkohtien esille tuomiseen!