Koronaviruspandemialla raskas vaikutus liiton koko jäsenistöön

Muusikkojen liiton kyselyyn koronaviruspandemian vaikutuksista vastasi 836 jäsentä, eli noin 22 % liiton jäsenistöstä. Kysely lähetettiin koko jäsenistölle sähköpostitse lauantaina 14. maaliskuuta 2020, ja vastausaikaa oli keskiviikkoon 18. maaliskuuta 2020 saakka. 95,69 % vastaajista (800 hlöä) ilmoitti, että pandemian vuoksi on peruuntunut työtilaisuuksia.

Vastaajista 51,55 % (431) oli freelancereita ja 29,19 % (244) kuukausipalkkaisia. Sekä yrittäjänä että palkansaajana kertoi toimivansa 10,17 % (85) vastaajista. Yrittäjänä toimivia vastaajia oli 9,09 % (76).

Keikat peruttu, työpaikat suljettu

Vastaajat ilmoittivat perutuista kiertueista (23 %, 196) sekä yksittäisistä keikoista (73 %, 611), ja 29 % (245) kertoi työpaikan olevan suljettu. Työttömäksi oli jäänyt tai jäämässä 11,96 % (100), ja lomautettuna oli 2 % (14).

Lisäksi osa vastaajista kertoi, että edellä mainittuja tilanteita ei ole vielä syntynyt, vaan tietoa esimerkiksi työnantajan toimenpiteistä vielä odotetaan.

1,67 % (14) kertoi, ettei pandemialla ole ollut vaikutusta työtilanteeseen.

Lähes kaikki ovat menettäneet tuloja

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, paljonko he tulevat koronaviruspandemian vuoksi menettämään tuloja. 95,57 % (799) vastaajista ilmoitti menettäneensä tuloja. Vastaukset jakaantuivat melko tasaisesti, mutta suurin osuus 19,5 % (163) oli kohdassa 1500–2499 euroa. 6000 euroa tai sitä enemmän arvioi menettävänsä 16,39 % (137).

78,35 % (655) piti todennäköisenä, että tulee menettämään lisää työtilaisuuksia ja tuloja koronaviruspandemian vuoksi. Epätodennäköisenä sitä piti 2,99 % (25), ja 18,66 % (156) ei osannut sanoa.

Epätietoisuutta oikeudesta etuuksiin

Kyselyssä selvitettiin, mihin etuuksiin vastaajat ovat oikeutettuja. Lähes puolet vastaajista, 49,4 % (413) kertoi, ettei tiedä mihin etuuksiin on oikeutettu. 19,5 % (163) kertoi, ettei ole oikeutettu mihinkään etuuksiin. 31,1 % (260) vastasi olevansa oikeutettu työttömyyskassan etuuksiin, 16,87 % (141) Kelan etuuksiin (esim. sairauspäiväraha, tartuntatautipäiväraha, peruspäiväraha), ja yksityisen vakuutuksen etuuksiin 1,67 % (14).

Huoli toimeentulosta

Kyselyn lopuksi vastaajat saivat kertoa tilanteestaan avoimessa tekstikentässä. Vastauksissa tarkennetaan tilannetta, ja niissä toistuu paitsi peruttujen työtilaisuuksien suuri määrä myös epätietoisuus sekä huoli toimeentulosta ja tulevaisuudesta.

Tilannetta seurataan

Muusikkojen liitto hyödyntää kyselyn vastauksia työssään muusikkojen tilanteen parantamiseksi. Koronaviruspandemian aiheuttama tilanne, hallituksen päätökset sekä musiikkialan näkymät muuttuvat jatkuvasti, ja tämän kyselyn vastaukset antavat kuvan siitä tilanteesta, jossa liiton jäsenistö on ollut 14.–18. maaliskuuta 2020, jolloin koronaviruspandemian vaikutukset laajenivat ja alkoivat näkyä musiikkialalla systemaattisina tilaisuuksien peruutuksina.

Muusikkojen liitto seuraa tilannetta ja selvittää tilanteen etenemistä mahdollisesti seurantakyselyllä sopivana ajankohtana.

Kiitos kaikille vastaajille.

Lisätiedot:
Sanni Kahilainen, viestintäpäällikkö
sanni.kahilainen@muusikkojenliitto.fi
+358 (0) 44 544 0208