Työttömyysturva

TE-palvelut

Jos jäät työttömäksi tai ilman työtä, työntekosi estyy tai sinut lomautetaan, ilmoittaudu heti työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluiden verkkosivuilla. Ilmoittautuminen on voimassa saman tien, mutta sitä ei voi tehdä takautuvasti esimerkiksi eiliselle päivälle. Työttömyysetuutta voidaan maksaa vain sellaiselta ajalta, jona ilmoittautuminen on ollut voimassa. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi >

Työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset

Kooste työttömyysturvan väliaikaisista lakimuutoksista löytyy TYJ:n sivuilta >.

Työttömyysetuuden suojaosa, yrittäjien työmarkkinatuki ja liikkuvuusavustuksen ehtojen kevennys päättyivät marraskuun 2021 lopussa. Työttömyysetuushakemusten käsittelyä sujuvoittava lakimuutos pysyy voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.

Lue lisää >

 

Työttömyyskassat

Palkansaajana sinun tulisi vakuuttaa itsesi palkansaajakassassa ja yrittäjänä yrittäjäkassassa.

A-kassa

Hae ansiopäivärahaa A-kassasta >

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän työttömyysturvasta löydät tietoa esimerkiksi Yrittäjäkassan kotisivuilta >

Päätoimiset opiskelijat

Päätoimiset opiskelijat eivät lähtökohtaisesti ole oikeutettuja työttömyysetuuteen. Lue lisää >

TE-keskus antaa niin sanotun työvoimapoliittisen lausunnon. Lausunnon perusteella voit hakea työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea tai ansiopäivärahaa. Maksajia ovat oma työttömyyskassa, mikäli olet kassan jäsen (esim. A-kassa, Yrittäjäkassa, YTK), tai Kela.

Lausunnon kanssa siirrytään asioimaan korvauksen maksajan kanssa (Kela tai työttömyyskassa).

Kelan maksamat korvaukset:

  • Peruspäiväraha
  • Työmarkkinatuki

Työttömyyskassan maksama korvaus:

  • Ansiopäiväraha

FAQ – Työttömyys

Olenko oikeutettu työttömyyskassan etuuksiin, jos menetän työtä koronaviruspandemian vuoksi?

Kyllä. Työsuhteisella työntekijällä on oikeus palkkaansa enintään 14 päivän ajalta, jos työnteko on kokonaan estynyt hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi. Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus loppuu 14 päivän jälkeen. Tämän jälkeen työntekijällä on oikeus saada työttömyysetuutta.

Työttömyysetuuteen on oikeus työttömien työnhakijoiden lisäksi lomautetuilla työntekijöillä sekä niillä, joiden työnteko ja palkanmaksu on lomautukseen rinnastettavan syyn takia keskeytynyt. Lomautukseen rinnastettavia syitä ovat tilanteet, joissa työnteko estyy työntekijästä tai työnantajasta riippumattomasta syystä (kuten viranomaisen pandemian vuoksi asettama kielto).

Sivutoimisella yrittäjällä on myös oikeus saada päivärahaa koronaviruksen takia menetetyistä työsuhteisista keikoista. Päätoimisen yrittäjän ansioon suhteutettu päivärahan saaminen edellyttää kuulumista yrittäjien työttömyyskassaan.

Kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään koronaviruksen leviämisen estämiseksi, ansionmenetyksen korvaa tartuntatautipäiväraha. Jos saat edellä mainituissa tilanteissa tartuntapäivärahaa, sen määrä vähennetään ansiopäivärahasta.

Jos jäät työttömäksi >

Jos sinut lomautetaan >

Tarvitsenko lausunnon keikkojen peruuntumisesta ilmoittautuessani TE-toimistoon ja työttömyyskassaan?

Ilmoittautuessasi työttömäksi työnhakijaksi tulee sinun jollain tavalla pystyä osoittamaan, että sinut on lomautettu tai että työsuhteesi on päättynyt. Lomautustilanteessa sinulle on annettu kirjallinen lomautusilmoitus. Jossain tapauksissa työnantaja ilmoittaa suoraan TE-keskukseen lomautuksesta. Jos taas työsuhteesi on päättynyt ja tämä ei käy ilmi esim. määräaikaisesta työsopimuksesta, voit pyytää työnantajaltasi erillisen todistuksen, että työsuhteesi päättynyt. TE-keskus ohjeistaa tarvittaessa selvityksen osalta.

Koronaviruspandemia ei muodosta erityistä perustetta saada työttömyyspäivärahaa, vaan oikeus työttömyyspäivärahaan määräytyy yleisten työssäoloehto- ja muiden säännösten mukaan.

Mikäli sinulta on peruttu toimeksianto- tai työkorvauskeikka, voit merkitä myös ko. päivän työttömyyspäiväksi. Jos  keikan peruuttaminen riitautetaan, ko. päivä tulee merkitä oikeusteitse riitautettavaksi, minkä saattaa johtaa siihen, että ko. päivältä ei välttämättä makseta työttömyyspäivärahaa.