Esittävän taiteen sektorin poikkeusajan työskentely- ja esittämisohjeet

Kansalliset suositukset tuotantojen turvallista rakentamista, harjoittelua ja esittämistä varten poikkeusaikana on laadittu alan järjestöjen, instituutioiden ja työtä konkreettisesti tekevien ammattilaisten yhteistyössä koko esittävän taiteen kentän vapaaseen käyttöön.

Suositusten tarkoitus on tarjota ohjeita ja välineitä alan organisaatioiden oman paikallisen koronaohjeistuksen laatimista varten ja poikkeusajan käytännön toiminnan järjestämisen tueksi. Suositusten teossa on konsultoitu Työterveyslaitoksen koronavirusasiantuntijoita.

Ohjeistuksen kokoamisen takana on Suomen Teatterit ry:n, Teatterikeskus ry:n, Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n ja Suomen kansallisoopperan ja -baletin kokoama projektiryhmä, jonka toimesta ammatti- tai teemakohtaisiin alatyöryhmiin on kutsuttu ammattilaisia ympäri Suomea ja mahdollisimman erilaisista taloista. Lisäksi työtä on arvioinut kenttää laajasti edustanut arviointiryhmä. Muusikkojen liitosta mukana ovat olleet varapuheenjohtaja Patrik Stenström ja hallituksen jäsen Ritva Kaukola.

Ohjeistus on laadittu täydentämään viranomaisten ohjeita sen varmistamiseksi, että esittävän taiteen alalla kiinnitetään poikkeusaikana riittävän perusteellisesti huomiota sekä työ- että yleisöturvallisuuteen.

FIM: Turvallisen työhön paluun suositus orkesterimuusikoille

Kansainvälinen Muusikkojen liitto (FIM) on laatinut turvallisen työhön paluun suosituksen orkesterimuusikoille. Suositus on laadittu niin kansainvälisten kuin kansallisten työhön paluuta suunnittelevien ryhmien avuksi ja tueksi. Muusikkojen liiton varapuheenjohtaja Patrik Stenström on ollut mukana suosituksen muotoilussa.

Suositus on laadittu niin kansainvälisten kuin kansallisten työhön paluuta suunnittelevien ryhmien avuksi ja tueksi, ja sen muotoiluun osallistui noin 30 liittojen edustajaa. Muusikkojen liiton varapuheenjohtaja Patrik Stenström on ollut mukana suosituksen laatimisessa ja edistänyt asiaa kotimaan orkestereissa.

”Sekä kansainvälinen että kansallinen projekti ovat olleet yhtä aikaa käynnissä. On ollut mielenkiintoista seurata sitä, miten hyvin ja nopeasti tiedonkulku toimii kansainvälisellä tasolla, kun kaikki tieto, tutkimukset ja raportit ovat luettavissa yhtä lailla kaikkialla”, Stenström kommentoi.

Stenströmin mukaan suosituksen on oltava seikkaperäinen niitä maita varten, joissa työnantajan vastuu on vähäisempi ja joissa tarvitaan enemmän ohjausta – ja joissa intressi saada toiminta nopeasti käyntiin vaikka hieman turvallisuutta uhmaten ovat suurempi.

”Samalla sen pitää toimia myös Suomen kaltaisessa maassa, jossa enemmänkin halutaan varmistaa, ettei aloiteta liian aikaisin.”

Englanninkielinen suositus löytyy alta.