Lomautus

Lomauttamisella tarkoitetaan sitä, että työnantaja saa työsopimuslaissa määriteltyjen ehtojen täyttyessä keskeyttää työn ja palkanmaksun, ja työntekijä työn tekemisen, vaikka työsuhde pysyy voimassa.

Lue tarkemmin lomautuksesta >

Lomautuksiin liittyvät lainsäädäntömuutokset

Hallitus on toteuttanut pääosan työmarkkinajärjestöjen ehdottamista toimista, joilla helpotetaan sekä työntekijä- että työnantajapuolen selviytymistä poikkeustilanteessa. Toimet turvaavat etenkin niiden ihmisten toimeentuloa, jotka joutuvat lomautetuksi tai menettävät työpaikkansa. Lisäksi ne sujuvoittavat yritysten sopeutumista vaikeaan tilanteeseen.

Lomautuksiin liittyviä määräaikoja ollaan lyhennetty. Lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika lyhenevät väliaikaisesti viiteen päivään. Näitä muutoksia ei sovelleta julkiseen sektoriin. Muutokset ovat voimassa 1.4.–31.12.2020.

Lomautetulla työntekijällä on 1.4.2020 alkaen oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen sitä estämättä. Työttömyysturvalakiin tehty muutos on voimassa 31.12.2020 asti.

Lue lisää >

Omavastuu ja ansiopäivärahan enimmäisaika

Eduskunta hyväksyi työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset, jotka koskevat omavastuuaikaa ja lomautetun enimmäisajan kulumista. Laki on voimassa ajalla 15.4.–31.12.2020.

Muutoksen myötä sekä työttömälle että lomautetulle voidaan maksaa työttömyysetuutta myös omavastuuajalta, mikäli omavastuun ensimmäinen päivä on ajalla 16.3.–31.12.2020.

Mikäli lomautus alkaa ajalla 16.3.–31.12.2020, ei tällä ajalla maksettuja päiviä huomioida ansiopäivärahan 300/400/500 päivän enimmäisaikaan. Enimmäisaikaa koskeva muutos ei koske työttömiä, lomautukseen rinnastettavaa syytä eikä sääestettä.

Viimeisimmän lakimuutoksen ansiosta enimmäisaika ei kerry missään työttömyyden tapauksessa ajalla 1.7.–31.12.2020.