Mitä tulee ottaa huomioon live-stream-keikkoja järjestäessä?

Muusikkojen liiton suositusliksa yksittäisillä klubiympäristössä tapahtuvilla keikoilla

Muusikkojen Liitolla on suositus muusikon työstä klubiympäristössä yksittäisillä keikoilla, 200€ + lomakorvaus 13,5 %.

Korvaus musiikin livesuoratoistosta 

Muusikkojen liiton tariffi taltioitavien keikkojen yhteydessä maksettavasta korvauksesta muusikon tekijänoikeuksista. Korvaus maksetaan keikkapalkkion lisäksi.

  • video 183,74 € / 1 vuosi
    *rajoittamaton jatkokäyttöoikeus (+ 80 %): + 146,99 €
  • audio 102,93 € / 1 vuosi
    *rajoittamaton jatkokäyttöoikeus (+ 80 %): + 82,34 €
  • suoratoistokorvaus (vain reaaliaikainen) 45,07 €

Tämä tariffi koskee siis ns. vapaan kentän ja kaupallisten toimijoiden tekemiä keikkastriimejä ja nettitaltiointeja, ja korvaus on mahdollista hoitaa Gramexin kautta. Alla olevassa linkissä tarkemmat ohjeet, ja alla toinen linkki Gramexille toimitettavaan korvauslomakkeeseen.

Suoratoisto ja taltiointitariffi >

Suoratoisto ja tallennus – Esitysoikeuskorvauksen ilmoituslomake >

Teoston sivuilta löytyy tietopaketti Striimaus ja musiikin käyttö koronatilanteen aikana. Musiikin esittäminen live-striiminä Youtubessa, Facebookissa ja Instagramissa on sallittua ilman erillistä sopimusta. Teostolla on kyseisten palvelujen kanssa lisensointisopimus, jonka ansiosta palvelut maksavat musiikista korvauksia Teostolle. Voit esittää itse tekemääsi musiikkia tai muiden tekijöiden musiikkia. Yksityishenkilöt voivat myös jättää julkaisemansa live-striimit em. palveluihin myöhemmin katseltaviksi. Myös yritykset ja yhteisöt voivat koronatilanteen vuoksi poikkeuksellisesti jättää live-striimin em. palveluihin livetilanteen jälkeen. Yritysten ja yhteisöjen osalta tämä on toistaiseksi voimassa oleva poikkeusmenettely kokoontumisrajoitusten ajan.

Teosto-lupien lisäksi kannattaa tarkistaa, vaikuttavatko voimassa olevat keikkamyynti- tai levytyssopimukset asiaan. Esimerkiksi levytyssopimus saattaa edellyttää yhtiön lupaa kaikenlaiseen esitysten tallentamiseen. Toisaalta live-striimauksen kaltainen mediatyö ei automaattisesti kuulu keikkamyyntisopimuksen piiriin. Keikkamyyntisopimuksessa tarkoitettu esiintyminen on yleensä live-esitys paikalla olevalle yleisölle, kun taas sähköisen median välityksellä tapahtuva esityksen välittäminen rinnastuu TV- tai muunlaiseen lähettämiseen.

Jos esiintymisen järjestää joku muu taho, kannattaa muistaa Muusikkojen liiton suoratoisto- ja taltiointitariffi (suositus). Se koskee elävän esityksen suoratoistoa ja taltiointia, ja siinä esiintyjäkohtainen vähimmäiskorvaus esittävän taiteilijan oikeuksista on vuoden on demand -käyttöoikeudella 183,74 €/hlö. Korvaus maksetaan normaalitilanteessa Gramexin kautta (Muusikkojen liiton livesuoratoistokorvausta koskeva ilmoituslomake), mutta koronavirusepidemian johdosta korvaukset voidaan nyt maksaa myös suoraan esiintyjille, rahaliikenteen nopeuttamiseksi. Jos järjestäjänä on Yle, tulee noudatettavaksi mahdollisesti myös alan työehtosopimus vähimmäispalkkoineen.

Jos keikan aikana on tarkoitus käyttää taustanauhoja, on niihin liittyvät käyttöoikeudet syytä selvittää.

Muusikkojen liitosta saa lisäapua tarvittaessa.