Korona-apurahat 1, 2, 3 ja 4

Muusikkojen liiton Korona-apurahat 1 ja 2 olivat haettavana vuonna 2020, Korona-apuraha 3 alkuvuodesta 2021 ja Korona-apuraha 4 tammikuussa 2022. Apurahat olivat haettavana Muusikkojen liitto -mobiilisovelluksen kautta.

Korona-apurahoja on myönnetty tarveharkintaisesti taiteelliseen työskentelyyn, ja niiden suuruudet ovat olleet 1000 € (alle kahden viikon mittainen työskentelyjakso) tai 500 € (yhden viikon mittainen työskentelyajanjakso).

Vuonna 2020 kierroksilla 1–2 jaettiin 983 apurahaa yhteensä 701 000 €. Hakemuksia kierroksilla 1 ja 2 vastaanotettiin yhteensä 1813 kappaletta.

Vuonna 2021 kierroksella 3 apurahaa myönnettiin 373 hakijalle yhteensä 250 000 €. Hakemuksia vastaanotettiin 664 kappaletta.

Tammikuussa 2022 kierroksella 4 apurahaa myönnettiin 448 hakijalle yhteensä 300 000 €. Hakemuksia vastaanotettiin 985 kappaletta.

Hakijan nettomenetysten suuruutta on painotettu korona-apurahapäätöksissä, jota mitattiin suhteuttamalla aiempien vuosien tulot koronavuoden tuloihin, arvioimalla menetyksiä sekä pandemian aikana saatuja tuloja (ml. tuet ja apurahat). Hakemuksissa annetut tiedot on käsitelty koneellisesti.

Ensimmäisellä kierroksella kesällä 2020 apuraha oli kaikkien ammattimaisten musiikin esittäjien haettavissa, ja muilla kierroksilla apuraha on ollut haettavana ainoastaan Muusikkojen liiton jäsenille.

Lisätiedot:
koronatuki@muusikkojenliitto.fi
+ 358 (0) 50 4063 377, Sari Löytynoja, tuottaja