KKO katsoi muusikon nivelrikon ammattitaudiksi

Korkein oikeus katsoi tuoreessa ratkaisussaan, että kaupunginorkesterin klarinetin soittajan leukanivelten nivelrikko oli todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut klarinetin soittamisesta, ja hänellä oli siten oikeus saada se korvattavaksi ammattitautina. Muusikkojen liitto ajoi asiaa muusikon valtuuttamana.

Asiassa oli KKO:ssa kysymys siitä, oliko muusikolla todettu leukanivelten nivelrikko todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisista tekijöistä työssä. Taustalla olivat vakuutusyhtiön ja vakuutusoikeuden kielteiset korvauspäätökset vuosilta 2015 ja 2016. Muusikko vaati, että vakuutusoikeuden päätös kumotaan ja että hänellä todettu leukanivelten nivelrikko korvataan ammattitautina. Vakuutusyhtiö vastasi valitukseen ja vaati sen hylkäämistä.

KKO katsoi ratkaisussaan (KKO:2020:17), että leukanivelten nivelrikko oli todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut klarinetin soittamisesta, ja että muusikolla oli siten oikeus saada se korvattavaksi ammattitautina. Vakuutusoikeuden päätös kumottiin ja vakuutusyhtiö määrättiin suorittamaan muusikolle lain mukainen korvaus leukanivelten molemminpuolisen nivelrikon johdosta.

Muusikkojen liiton sopimuspäällikkö Miika Tarhio ajoi asian Korkeimmassa oikeudessa muusikon valtuuttamana.

”Korkeimman oikeuden ratkaisu on suuri voitto, sillä muusikon työstä aiheutuvaa fyysistä rasitusta ja siitä aiheutuneen sairauden, vian tai vamman syy-yhteyttä on usein vaikea osoittaa. Ratkaisu on oikea ja kannustaa muutoksenhakuun jatkossakin”, kommentoi Muusikkojen liiton juristi Mirkka Kivilehto.