Kiky-sopimus Muusikkojen liiton sopimusaloilla

Muusikkojen liitto sai aikaan neuvottelutulokset kaikilla pääsopimusaloillaan. Kiky-sopimuksen toteuduttua myös valtakunnallisella tasolla tilanne on se, että nykyiset sopimukset uudistetaan vuodeksi 2017 sellaisenaan ilman palkankorotuksia.

Ainoat ja kaikkiin työehtosopimuksiin tehdyt muutokset koskevat työajan lisäämistä keskimäärin 24 tunnilla vuodessa sekä niin sanottua selviytymislauseketta, jolla pyritään turvaaman työpaikkojen olemassaoloa ja säilymistä työnantajan jouduttua taloudelliseen kriisiin. Työajan pidennystavat vaihtelevat viikoittaisen/päivittäisen työajan pidennyksestä arkipyhäviikkojen työaikojen pidennykseen kokonaisina päivinä. Kokoaikaisten muusikkojen työaikajärjestelyt ovat kokolailla normaalista 8–16-työajasta poikkeavia, joten varsin yksityiskohtaisia ja erittäin alakohtaisia sovellutuksia tuli myös tehdyksi. Näistä alakohtaisista asioista tiedotetaan luottamusmiesten välityksellä tarkemmin myöhemmin.

1. Suomen Kansallisoopperan (SKO) orkesteri ja avustajat (keikat)
2. SKO:n orkesterin järjestäjät
3. SKO:n balettitanssijat
4. SKO:n laulusolistit
5. SKO:n kuoro ja lisäkuoro
6. SKO:n toimistotyöntekijät
7. SKO:n muut taiteelliset ryhmät (pianistit ja kuiskaajat)
8. Kuukausipalkkaiset ja tilapäiset teatterimuusikot
9. Studiomuusikot
10. Kaupunginorkesterien kuukausipalkkaiset muusikot

Kaupunginorkesterien tilapäisten muusikkojen osalta neuvottelut vielä jatkuvat. Avainta ry:hyn järjestäytyneiden työnantajien (UMO ja eräät kaupunginorkesterit) kanssa tehtävät sopimukset neuvotellaan kesäkuun aikana. RSO:n osalta sopimuksen voimaantulo odottaa työnantajaliiton päätöstä. Ylen keikkasopimusten osalta on yhteisymmärrys siitä, että sopimukset uudistetaan kikyn hengessä, mutta uudistukset kohdistuvat todennäköisesti muihin asioihin kuin työaikojen lisäämiseen. Musiikin keikkatyössä työajan lisäämisellä ei sinänsä ole merkitystä, kuten alalla hyvin tiedetään.