Kiky-neuvottelujen tulokset

Kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelutulokset Muusikkojen liiton sopimusaloilla:

1. Suomen Kansallisoopperan (SKO) orkesteri ja avustajat (keikat)
2. SKO:n orkesterin järjestäjät
3. SKO:n balettitanssijat
4. SKO:n laulusolistit
5. SKO:n kuoro ja lisäkuoro
6. SKO:n toimistotyöntekijät
7. SKO:n muut taiteelliset ryhmät (pianistit ja kuiskaajat)
8. Kuukausipalkkaiset ja tilapäiset teatterimuusikot
9. Studiomuusikot

Kansallisoopperan neuvottelutulosten mukaan työaikaa pidennettiin keskimäärin 24 tunnilla vuodessa. Toteutustavat vaihtelevat sopimuskohtaisesti, pääsääntöisesti työajan pidennys toteutettiin väljentämällä työaikojen sijoittelua esitystoiminnan tarpeiden mukaan.

Kaupunginorkesterien kuukausipalkkaisten ja tilapäisten muusikkojen kiky-neuvottelut jatkuvat ainakin 3.6. saakka.