KHO: Vähennyksiä saa edelleen tehdä myös arvosoittimista

Korkein hallinto-oikeus (KHO) ratkaisi äskettäin kaksi muusikoiden kannalta tärkeää juttua, joissa kyse oli arvokkaista soittimista tehdyistä vähennyksistä verotuksesta.

Toimitetussa ansiotulojen verotuksessa oli sellosta ja viulusta hyväksytty tavanomaiseen tapaan 25 % vuosittaiset vähennykset työvälinepoistoina, mutta veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö riitautti asian sillä pääperusteella, ettei arvonsa säilyttävä tai arvossa jopa kasvava työväline voinut kuulua poistomenettelyn piiriin. Vähennysoikeus koskisi vain sellaisia työvälineitä, jotka todella kuluvat käytössä ja menettävät siksi vuosittain arvoaan. KHO kuitenkin pysytti vähennysoikeiden. Viulujutussa liitto avusti muusikkoa oikeudenkäynnissä.

Jutuissa tuli vahvistus myös sille, että vaikka arvosoitin olisi poistettu nollaan, voidaan soitinta luovutettaessa luovutusvoitto laskea ns. hankintameno-olettamaa käyttäen. Yli kymmenen vuotta omistetussa soittimessa hankintameno-olettama on 40 %, jolloin luovutusvoiton veroa maksetaan 60 %:sta kauppahintaa. Jos esimerkiksi 40 000 €:lla hankittu ja tuloverotuksessa nollaan poistettu soitin myydään 10 vuoden omistuksen jälkeen 100 000 €:lla, jää hankintameno-olettamaa käyttäen verotettavaksi luovutusvoitoksi 60 000 €. Voitosta menee veroa 30 000 € voittoon asti 30 % ja ylittävältä osalta 34 %, tässä tapauksessa siis yhteensä 19 200 €.

Lopputulos on arvosoittimen omistajan ja käyttäjän kannalta kohtuullinen. Hankintahintaa voi maksaa soittimen käyttöaikana verottamattomalla ansiotulolla. Saatu verohyöty eli tuloverojen alenema on normitulonsaajalla ehkä 14 tonnin luokkaa koko poistoaikana. Luovutusvoitossa verottaja kyllä ottaa verohyödyn takaisin, mutta esimerkkitapauksessa lisää veroa tulee vain jokunen tonni ja maksuvaraa kyllä on tässä vaiheessa. Jos poisto-oikeutta ei olisi ollenkaan tai henkilö ei olisi poistanut hankintahintaa omassa tuloverotuksessaan, olisi hankintahinta pitänyt rahoittaa verotetuilla tuloilla ja luovutusvoiton vero olisi sama 19 200 €. Soittaminen olisi silloin kymmenen vuoden ajanjaksolla katsottuna melkein tuplasti kalliimpaa. Kallis ammattihan se on tietysti KHO:n päätösten jälkeenkin.

Lisätiedot:
Miika Tarhio, sopimuspäällikkö
miika.tarhio@muusikkojenliitto.fi