Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas on julkaistu

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n kulttuurialan liittojen neuvottelukunnan tilaama Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas on julkaistu. Opas kattaa seuraavat aihealueet:

Työsuhteessa, yrittäjänä vai omana työnä?

 • Täyttyvätkö työsuhteen tunnusmerkit?
 • Täyttyvätkö yrittäjyyden tunnusmerkit?
 • Tarvittaessa tuomioistuin päättää työmuodon
 • Myös omassa työssä voi työllistyä

Miten keikkatyöläisen eläketurva karttuu?

 • Työeläke kertyy pienistäkin työrupeamista
 • Työnantaja järjestää työntekijän eläkevakuutuksen
 • Yrittäjän tulee itse ottaa eläkevakuutus
 • YEL-maksu joustaa tietyin ehdoin
 • Apurahatyöskentely voi myös kartuttaa eläkettä
 • Apurahalla työskentelevä hakee MYEL-vakuutusta itse
 • Turvaa saa myös työtapaturman ja ammattitaudin varalle

Miten perhevapaat määräytyvät?

 • Ennen uudistusta: äitiysraha on vain äidille
 • Ennen uudistusta: isälle on oma isyysraha
 • Ennen uudistusta: vanhempainrahan voi jakaa
 • Uudistuksen jälkeen: raskausraha on raskaana olevalle
 • Uudistuksen jälkeen: vanhempainraha jakautuu tasan
 • Lastenhoidon tuet säilyvät pääpiirteittäin ennallaan

Mitä tehdä, jos sairastuu?

 • Sairauspäivärahaa saa Kelasta tai Melasta
 • Sairauspäiväraha määräytyy vuositulon perusteella
 • Osasairauspäiväraha tukee paluuta kokoaikaiseen työhön
 • Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä
 • Työntekijöillä on työterveyshuolto – yrittäjille vapaaehtoista
 • Yksityisen terveydenhuollon maksuista saa korvausta
 • Kuntoutus voi auttaa pysymään työ- ja toimintakykyisenä
 • Työntekijä voi jäädä tilapäiselle hoitovapaalle sairaan lapsen vuoksi

Miten rahoittaa opintoja?

 • Aikuiskoulutustukea voi saada enintään 15 kuukautta
 • Opintotuki turvaa toimeentuloa opintojen aikana
 • Oppisopimuskoulutus on ammatillista koulutusta
 • Työttömyysetuudellakin voi opiskella

Miten tulla toimeen työttömänä?

 • Kassat ja Kela maksavat työttömyysetuuksia
 • Työssäoloehto voi täyttyä, vaikka ei olisi työsuhteessa yhtäjaksoisesti
 • Päätoiminen yrittäjä ei voi saada työttömyysetuuksia
 • Kokeileva yrittäjä ei välttämättä menetä työttömyysturvaa
 • Jos lopettaa yritystoiminnan, voi saada työttömyysetuuksia
 • Yrityksen myyntivoitto siirtää päivärahan saamista
 • Päätoiminen apurahatyöskentely ei oikeuta työttömyysturvaan
 • Moni asia vaikuttaa työttömyysetuuksien suuruuteen
 • Työttömyysetuuksia voi saada myös soviteltuna

Mitä eläkettä saa eri elämäntilanteissa?

 • Vanhuuseläke alkaa määräiässä
 • Osittainen vanhuuseläke ja työuraeläke tuovat joustoa
 • Ammatillinen kuntoutus vai työkyvyttömyyseläke?
 • Eläkehakemus ohjautuu oikeaan työeläkelaitokseen
 • Eläkkeellä saa tehdä töitä

Mitä tehdä, kun toimeentulo on tiukassa?

 • Pienituloinen voi saada tukea asumiseen
 • Toimeentulotuki kattaa elämän perusmenoja
 • Neuvonta ja sosiaaliset luotot voivat auttaa talousvaikeuksissa

Miten käy sosiaaliturvan, kun työ vie ulkomaille?

 • Sosiaaliturvaa säätelevät EU:n sosiaaliturva-asetus ja sopimukset
 • Työntekijä kuuluu pääsääntöisesti työskentelymaan sosiaaliturvaan
 • Sosiaaliturvasopimuksissa ei yleensä ole yrittäjiä koskevia sääntöjä
 • Apurahalla ulkomaille lähtevät rinnastetaan yrittäjiin

Tutustu Keikkatyöläisen sosiaaliturvaoppaaseen >

SAK:n kulttuurialan liittojen neuvottelukunnan jäsenet ovat Muusikkojen liitto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme, Näyttelijäliitto, Journalistiliitto, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ja SAK. Oppaan on toimittanut Anna-Sofia Nieminen.