Kaupunginorkesteri osana hyvää elämää Mikkelissä jo vuodesta 1903

Mikkelissä on yhtenä vaihtoehtona säästötavoitteiden saavuttamiseksi harkittu kaupunginorkesterin lakkauttamista.

Vuonna 1903 perustettu Mikkelin kaupunginorkesteri on tärkeä osa alueen kulttuuritarjontaa, joka tavoittaa laajasti kaupunkilaiset ja koko maakunnan asukkaat. Mikkelin kuten monen muunkin kunnan taloushaasteet ovat entistä suurempia etenkin sote-sektorin kasvavien menojen vuoksi. Talousahdingossa ei kuitenkaan kannata ryhtyä leikkauksiin, joiden kielteiset kerrannaisvaikutukset ulottuvat nimellissäästöjä laajemmalle ja heikentävät kaupungin pito- ja vetovoimaa sekä hyvinvointia. Jos kolmanneksen kuluista kattava valtionosuus menetettäisiin ja orkesterimuusikot joutuisivat työttömäksi tai muuttaisivat pois, ei merkittävää säästöä syntyisi.

Mikkelin strategisten ohjelmien mukaisesti kulttuuri on osa hyvää elämää ja elinvoimaisuuden lisäämistä. Orkesteri on erottamaton osa vahvaa ja perinteikästä mikkeliläistä musiikkielämää, jonka osatekijät tarvitsevat toisiaan toimiakseen.

Kaupunginorkesterin toiminta on monimuotoista eikä se rajoitu konserttisaleihin vaan tavoittaa muun muassa päiväkodit, koulut ja palvelutalot. Orkesterin ja musiikkiopiston yhteistyön myötä tulevat musiikin ammattilaiset saavat oppia huippuosaajilta. Myös Itä-Suomen orkesterien tiivis yhteistyö vahvistaa kaupunkien musiikkielämää.

Kaupungin oma orkesteri on ekologisesti kestävä toimintatapa. Kun orkesteri on lähellä, eikä esityksistä nauttiminen edellytä yleisöltä eikä muusikoilta pitkää matkustamista, jää hiilijalanjälki pieneksi.

Orkesteritoiminta on osa hyvän elämän rakentamista koko Suomessa. Mikkelin alueella kaupunginorkesterilla on siinä tulevaisuudessakin tärkeä tehtävä.

Ahti Vänttinen
puheenjohtaja
Muusikkojen liitto