Kansainvälinen artistijärjestö IAO pohtii tulevaisuuden haasteita

Kesäkuussa Midem-tapahtuman yhteydessä järjestettiin Ranskassa myös kansainvälisen artistijärjestö IAO:n omat kokoukset. Kokouksen yhteydessä julkaistiin IAO:n julkilausuma.

Vuotuinen kansainvälinen musiikkibisneksen suurtapahtuma Midem järjestettiin kesäkuussa 2019 Ranskan Cannesissa. Tänä vuonna mukana oli erityisen paljon artisteille suunnattua ohjelmaa, ja Kansainvälinen artistijärjestö (IAO) toimi tapahtuman yhteistyökumppanina.

Kokouksissa keskityttiin erityisesti pohtimaan IAO:n Midemissäkin esittelemiä, Featured Artist Declaration -julkilausumassa ilmaistuja tulevaisuuden tavoitteita. Jatkossa IAO keskittyy muun muassa artistien tulonmuodostuksen oikaisemiseen, tilitysten läpinäkyvyyteen, live-markkinoiden monimuotoisuuteen, artistien neuvotteluedellytysten parantamiseen, tiedon levittämiseen, omakustanneartistien tukemiseen sekä artistien mielenterveyspalvelujen kehittämiseen. Suurena apuna tässä ovat järjestön hyvät kansainväliset verkostot sekä vahva asiantuntemus.

Lue julkilausuma (englanniksi) >

Suurin osa IAO:n hallituksen jäsenistä on pitkän linjan artisteja. Muusikkojen liiton lakiasiainpäällikkö Lottaliina Pokkinen jatkaa IAO:n hallituksen jäsenenä sekä yhdistyksen Head of Operations -tehtävässä.  

IAO:n toiminnan tulevaisuuden haasteena on muun muassa se, ettei läheskään kaikissa maissa – edes Euroopassa – ole vielä artistien edunvalvontajärjestöä. Suomessa Muusikkojen liitto edustaa myös artisteja ja esimerkiksi Tanskassa, Ranskassa ja Englannissa on omat järjestönsä sekä muusikoille että artisteille. Saksasta artistijärjestö puuttuu kokonaan. Myöskään USA:ssa ei ole tällaista järjestöä, vaan paikalliset artistit edistävät asioitaan lähinnä yksityisesti hankittujen manageri- ja juristipalvelujensa kautta. Tämän vuoksi haasteena on mahdollistaa alan yleinen kehittäminen ja tiedonvaihto. Siksi yksi IAO:n päätehtävistä on tukea uusien artistijärjestöjen syntymistä myös tulevaisuudessa.